Would you be informed about all events in ATA Finance?
You do not have time to keep track of our site?

Sign up for the newsletter!

People are the strength of our success. We realize that the development of our company is possible only through supporting our employees and offering work in an environment which favors professional and personal growth. We emphasize, and take advantage of, individual capacities of our staff, ensure the possibility of comprehensive education, equal treatment of all employees, and transparent career opportunities. We invest in people.

Who is this job offer addressed to? We are looking for open, consistent, creative and success-oriented people who are willing to develop continuously. We expect fluent knowledge of German and/or English, and interest in tax law and accounting issues.

If you are interested in working for ATA Finance, please send your CV, including a personal data protection clause, to: office|atafinance.pl| |office|atafinance.pl.

Job offers

Please include the following statement in your application:

"I agree that my personal data will be processed by ATA Finance Sp. z o.o. in order to recruit for the position I am applying for".

Asystent Doradcy Podatkowego (konsultant podatkowy)

ATA Tax Sp. z o.o. Oddział w Warszawie

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie projektów opinii podatkowych oraz korespondencji do urzędów,
 • analiza orzecznictwa i interpretacji podatkowych,
 • wykonywanie czynności pomocniczych w bieżących pracach zespołu,
 • pozostałe czynności związane z bieżącą obsługą klienta.

Wymagania:

 • studentka/student V roku lub absolwentka/absolwent...

Praktykant w Dziale Doradztwa Podatkowego

ATA Tax Sp. z o.o. Oddział w Katowicach

Zakres obowiązków:

 • wsparcie zespołu doradców podatkowych w wykonywaniu bieżących zadań,
 • przygotowywanie projektów opinii, wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, korespondencji urzędowej,
 • monitorowanie zmian w przepisach podatkowych, interpretacjach organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych,
 • przygotowanie prezentacji na szkolenia w zakresie prawa podatkowego dla klientów,
 • wsparcie w zakresie archiwizacji dokumentów oraz prowadzonej korespondencji z klientem...

Specjalista ds. kadr i płac

Warszawa, mazowieckie

ATA Accounting Services Sp. z o.o. Sp.k.

 

Opis stanowiska pracy

 Obsługujemy głównie Klientów z kapitałem zagranicznym. Kontakt z Klientem w języku obcym.

 

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie postępowań związanych z ZUS, PFRON, ZFŚS, GUS
 • Kalkulacja wynagrodzeń i generowanie listy płac
 • Rozliczanie diet pracowniczych
 • Codzienna komunikacja z pozostałymi działami firmy
 • Nadzór nad procedurami ochrony danych osobowych

 

Specjalista ds. kadr i płac

Katowice, śląskie

ATA Accounting Services Sp. z o.o. Sp.k.

Opis stanowiska pracy

 Obsługujemy głównie Klientów z kapitałem zagranicznym. Kontakt z Klientem w języku obcym.
 

 

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie postępowań związanych z ZUS, PFRON, ZFŚS, GUS
 • Kalkulacja wynagrodzeń i generowanie listy płac
 • Rozliczanie diet pracowniczych
 • Codzienna komunikacja z pozostałymi działami firmy
 • Nadzór nad procedurami ochrony danych osobowych

 

Młodsza Księgowa

Warszawa, mazowieckie

ATA Accounting Services Sp. z o.o. Sp. k.

Opis stanowiska pracy

 Obsługujemy głównie Klientów z kapitałem zagranicznym. Kontakt z Klientem w języku obcym.

Zakres obowiązków:

 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • dekretowanie i wprowadzanie danych do systemu komputerowego
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT oraz miesięcznych raportów dla Klientów
 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • dokonywanie płatności wobec banków i innych instytucji finansowych, dostawców i firm usługowych

 

Młodsza Księgowa

Katowice, śląskie

ATA Accounting Services Sp. z o.o. Sp. k.

Opis stanowiska pracy

 Obsługujemy głównie Klientów z kapitałem zagranicznym. Kontakt z Klientem w języku obcym.

Zakres obowiązków:

 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • dekretowanie i wprowadzanie danych do systemu komputerowego
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT oraz miesięcznych raportów dla Klientów
 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • dokonywanie płatności wobec banków i innych instytucji finansowych, dostawców i firm usługowych

Księgowa

Warszawa, mazowieckie

ATA Accounting Services Sp. z o.o. Sp. k.

Opis stanowiska pracy

 Obsługujemy głównie Klientów z kapitałem zagranicznym. Kontakt z Klientem w języku obcym.

Zakres obowiązków:

 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • dekretowanie i wprowadzanie danych do systemu komputerowego
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT oraz miesięcznych raportów dla Klientów
 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • dokonywanie płatności wobec banków i innych instytucji finansowych, dostawców i firm usługowych
 • rozliczanie zaliczek, delegacji, itp.
 • kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, itp.)