Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Jak zmniejszyć podatek dzięki hipotetycznym odsetkom

Czym są hipotetyczne odsetki?

Gdyby spółka w celu finansowania swojej działalności skorzystała z zewnętrznego źródła (np. pożyczki lub kredytu), zapłacone w związku z tym odsetki mogłaby, co do zasady, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast, w sytuacji gdy spółka postanawia na ten cel przeznaczyć własne zyski lub dopłaty, wówczas może wyliczyć tzw. hipotetyczne odsetki, które ostatecznie mogą mieć wpływ na zmniejszenie jej zobowiązania podatkowego.

 

Jak wyliczyć hipotetyczne odsetki?

 

Hipotetyczne odsetki

=

stopa referencyjna NBP (obowiązująca w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy) powiększona o 1 punkt procentowy

x

kwota dopłaty wniesionej do spółki lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy/zapasowy spółki*

 

* nie dotyczy to zysku przekazanego na pokrycie straty.

ROK

STOPA REFERENCYJNA NBP

WSKAŹNIK (STOPA REF. NBP + 1PP.)

2019

1,5%

2,5%

2020

0,1%

1,1%

2021

1,75%

2,75%

2022

6,75%

7,75%

2023

5,75%

6,75%

 

 

Jakie są zasady skorzystania z omawianej preferencji?

  1. Spółka musi podjąć uchwałę o:
  • wniesieniu dopłaty lub
  • przekazaniu wypracowanego zysku na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.
  1. Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów hipotetyczne odsetki w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych.
  2. Łączna kwota hipotetycznych odsetek zaliczonych w jednym roku do kosztów uzyskania przychodów nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł.

Po skorzystaniu z omawianej preferencji, wniesiona dopłata lub zysk przekazany na kapitał zapasowy/rezerwowy nie mogą być zwrócone lub wypłacone wcześniej niż przed upływem 3 lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym wniesiono dopłatę lub podjęto uchwałę o zatrzymaniu zysku w spółce). W przeciwnym razie spółka straci prawo do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów hipotetycznych odsetek i będzie musiała rozpoznać przychód w wartości odpowiadającej odliczonym kosztom uzyskania przychodów.

 

Ważne!

Jeśli do tej pory Twoja spółka nie rozpoznała w kosztach uzyskania przychodów hipotetycznych odsetek, to nic straconego! Spółka może rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów hipotetyczne odsetki poprzez złożenie korekty zeznania CIT-8.

 

A jak to wygląda w praktyce?

X Sp. z o.o. w 2020 r. wypracowała zysk w kwocie 5 000 000 zł.

W 2021 r. wspólnicy Spółki podjęli uchwałę o przekazaniu na kapitał zapasowy kwoty 2 500 000 zł z zysku wypracowanego w 2020 r.

Spółka ma prawo rozpoznać koszty hipotetycznych odsetek w:

  • 2021 r. w wysokości 27 500 zł (1,1% x 2 500 000 zł)
  • 2022 r. w wysokości 68 750 zł (2,75% x 2 500 000 zł)
  • 2023 r. w wysokości 193 750 zł (7,75% x 2 500 000 zł)

W tym przypadku suma hipotetycznych odsetek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w latach 2021-2023 wyniesie 290 000 zł. Zakładając, że Spółka nie jest małym podatnikiem i opodatkowuje swoje dochody 19% stawką podatku, oszczędność podatkowa Spółki w ciągu 3 lat wyniosłaby 55 100 zł (290 000 zł x 19%).

 

Hipotetyczne odsetki można po raz pierwszy ująć w kosztach uzyskania przychodów od 1 stycznia 2020 r. Na podstawie przepisu przejściowego w 2020 r. można zaliczyć do kosztów także dopłaty wniesione w 2019 r. oraz zysk z 2018 r. przeniesiony na kapitały w 2019 r.

 

Natalia Lasik, Tax Consultant, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

natalia.lasik@atatax.pl