Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Obowiązek składania informacji o realizowanej strategii podatkowej

2021-06-25

Z początkiem 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podmioty objęte obowiązkiem składania tej informacji to podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy, którzy osiągnęli przychody powyżej 50 mln euro w poprzednim roku podatkowym.

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu najważniejsze kwestie związane z nowym obowiązkiem sprawozdawczym.

Projekt Tarczy Prawnej przygotowywanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przewiduje zmianę w zakresie publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej. Według tego projektu pierwszą informację o realizowanej strategii podatkowej sporządza się za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r. Nie jest więc wykluczone, że podmioty zobowiązane będą musiały opublikować informację o strategii podatkowej dopiero w 2022 r., a nie jak przewiduje Ustawa o CIT w obowiązującym brzmieniu, jeszcze w 2021 r.

 

Podmioty objęte obowiązkiem

 • podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wartość osiągniętych przychodów)
 • spółki, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczyły 50 mln EUR

 

Termin realizacji obowiązku

 • do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego

Stan na 24.06.2021 r.: Obowiązek jest retrospektywny, tj. pierwszą informację o realizowanej strategii podatkowej należy sporządzić i opublikować już za rok podatkowy kończący się w 2020 r. Jednakże według projektu Tarczy Prawnej przygotowywanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pierwszą informację o realizowanej strategii podatkowej sporządza się za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r. Projekt jest na etapie konsultacji wewnętrznych.

 

Zakres informacji o zrealizowanej strategii podatkowej

 • opis podejścia do procesów i procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych
 • informacje o formach współpracy z organami podatkowymi
 • informacje w zakresie schematów podatkowych (MDR)
 • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5 procent sumy bilansowej aktywów
 • informacje o restrukturyzacjach (także tych planowanych)
 • informacje o złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej
 • informacje o rozliczeniach podatkowych w rajach podatkowych

 

Sposób realizacji obowiązku

 • publikacja informacji o realizowanej strategii podatkowej w języku polskim na stronie internetowej podatnika (lub podmiotu powiązanego)
 • przekazanie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego elektronicznej informacji o miejscu publikacji

 

Sankcje za brak realizacji obowiązku

 • kara pieniężna do 250 tys. PLN