Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zbycie firmowego majątku bez podatku już tylko do końca tego roku

2014-10-20

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Będzie ona dotyczyć między innymi katalogu zdarzeń, powodujących powstanie przychodu po stronie firmy.

Dotychczas przychodu ze sprzedaży majątku niezaliczonego do środków trwałych z reguły nie trzeba było wykazywać jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Umożliwiało to na przykład zbycie nieruchomości niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych bez obowiązku uiszczania podatku po upływie 5 lat od końca roku, w którym dokonano zakupu Jednak od nowego roku firmy będą musiały wykazać przychód ze sprzedaży składników majątkowych, nawet jeśli nie zostały wpisane do ewidencji. Wystarczy, że majątek był wykorzystywany w działalności gospodarczej.

Zmiany w przepisach ustaw o podatkach dochodowych komentuje na łamach Rzeczpospolitej nasz doradca podatkowy, Marcin Sobieszek, Partner w spółce ATA TAX.

- Ministerstwo Finansów pod pretekstem doprecyzowania przepisów wprowadziło nową kategorię przychodów ze zbycia firmowych składników majątku. Teraz mogą uniknąć podatku np. przedsiębiorcy, którzy kupili do firmy samochód, ale uznali, że będą go używać krócej niż rok i w związku z tym nie jest on środkiem trwałym. Można go było rozliczyć w kosztach, ale przy sprzedaży nie trzeba wykazywać przychodu. Podobnie jest z przedsiębiorcami, którzy wykorzystywali w działalności nieruchomość, wprawdzie jej nie amortyzując, ?ale zaliczając do kosztów wydatki na eksploatację. Po nowym roku przychód ze sprzedaży takich składników majątku będzie wykazywany w firmie. Poza działalnością rozliczymy – tak jak teraz – nieruchomości mieszkalne (chyba że przedsiębiorca nimi handluje). Podatku nie zapłacimy przy sprzedaży wyposażenia do 1500 zł. -

Cały artykuł można znaleźć w elektronicznym wydaniu „Rzeczpospolitej” pod linkiem - www.prawo.rp.pl