Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Estoński CIT

2020-08-13

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estoński CIT to rozwiązanie, które zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów wstępnym projektem ma zacząć obowiązywać w Polsce wraz z 1 stycznia 2021 roku. Istotą systemu estońskiego jest odroczenie w czasie opodatkowania dochodu spółki poprzez jego opodatkowanie dopiero w momencie przeznaczenia do konsumpcji, a nie w momencie osiągnięcia.

Wśród głównych założeń nowego sposobu rozliczeń należy wymienić przede wszystkim brak obowiązku zapłaty podatku w miesięcznych bądź kwartalnych zaliczkach, brak obowiązku dokonywania rozliczeń rocznych, a także brak konieczności prowadzenia oddzielnej ewidencji dla celów podatkowych - tak długo jak osiągany przez spółkę dochód jest reinwestowany w rozwój przedsiębiorstwa.

Ułatwienie kierowane jest jedynie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, które dodatkowo spełniają określone warunki, tj.:

  • przychody spółki nie przekraczają 50 mln zł,
  • przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, które nie posiadają udziałów bądź akcji w kapitale innej spółki,
  • zatrudniają na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy) nie mniej niż 3 pracowników oprócz udziałowców bądź akcjonariuszy, co najmniej przez okres 300 dni roku podatkowego,
  • wykazują nakłady inwestycyjne,
  • poinformowały właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania ryczałtem do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego dokonania wyboru tej formy opodatkowania.

Co do zasady, system estoński wybierany jest na 4 lata, a wcześniejsza rezygnacja z tej formy opodatkowanie nie jest możliwa, chyba że spółka naruszy wymienione powyżej kryteria. Wyjątek stanowi warunek przychodowy 50 mln zł, który jest jedynym, którego naruszenie pozostawia podatnikowi prawo wyboru do kontynuowania rozliczeń do końca 4-letniego okresu opodatkowania bądź opuszczenia systemu. Istotną kwestią jest również fakt, że utrata prawa do ryczałtu nie powoduje konieczności dokonywania korekty rozliczeń, a naruszenie warunków nie obliguje spółki do wstecznego rozliczania podatku CIT.

Wdrożenie estońskiego CIT w Polsce ściśle związane jest z panującą epidemią, gdyż nowelizacja ma przynieść spółkom wiele korzyści, między innymi przyczynić się do ich szybszego rozwoju oraz zmniejszyć negatywne skutki COVID-19. Pomimo, że w pierwszej kolejności program ma zapewnić wsparcie małym i średnim przedsiębiorstwom, Ministerstwo Finansów nie wyklucza, że w nadchodzących  latach możliwość stosowania systemu zostanie rozszerzona na kolejne podmioty.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl