Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

SLIM VAT – kolejne zmiany w podatku od towarów i usług

2020-08-13

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejne propozycje zmian w zakresie podatku od towarów i usług - tzw. pakiet SLIM VAT (od angielskich słów: simple, local and modern). Dotyczą one przede wszystkim uproszczenia w fakturowaniu, eksporcie i zasadach przeliczania kursów walut. Koncepcja SLIM VAT stanowi wynik przeprowadzonego przez resort audytu przepisów ustawy o VAT. Pakiet powstał przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach i w założeniu ma na celu ograniczenie formalności związanych z rozliczeniem podatku VAT.

Zmiany w zakresie faktur korygujących

W zakresie faktur korygujących in-minus, zniesiony zostanie formalny wymóg uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnikowi przysługiwać będzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku VAT należnego już w okresie w którym faktura korygująca została wystawiona. Z posiadanej przez niego dokumentacji powinno jednak wynikać, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do korekty podatku VAT naliczonego.

Ponadto, do ustawy o VAT wprowadzone zostaną przepisy jednoznacznie wskazujące na sposób rozliczenia faktur korygujących in-plus.  W myśl nowych regulacji, rozliczanie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wstawienia faktury korygującej.

Ułatwienia dla eksporterów

Zgodnie z propozycjami Ministerstwa Finansów, termin wywozu towarów dla zastosowania stawki 0% w eksporcie zostanie wydłużony z dwóch do sześciu miesięcy. W ocenie resortu, zmiana ta przyczyni się do poprawy sytuacji eksporterów i rozwiąże problem dostaw długoterminowych. W przypadku bowiem gdy towary nie zostaną wywiezione w określonym czasie, podatnik musi dokonać korekty stawki ze stawki 0% na stawkę wyższą - 23%.

Ujednolicenie stosowanych kursów

Podatnik będzie miał możliwość zastosowania na potrzeby VAT kursów walut stosowanych do rozliczenia transakcji w podatku dochodowym. Obecnie, jeśli podatnik świadczy na przykład usługę budowlaną B2B, ustala odrębnie właściwy kurs wymiany na potrzeby VAT (w dacie z dnia przed wystawieniem faktury) i CIT/PIT (w dacie z dnia przed wykonaniem usługi). Natomiast po zmianach, do rozliczenia danej transakcji będzie mógł zastosować jeden kurs waluty, wspólny dla obu podatków.

Korzyści finansowe

Pozostałe ułatwienia dla przedsiębiorców obejmują:

  • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco z trzech do czterech miesięcy;
  • Możliwość odliczenia VAT z faktur za usługi noclegowe nabyte w celu odsprzedaży;
  • Podniesienie limitu na prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Ministerstwo Finansów przewiduje wprowadzenie w życie nowych regulacji w pierwszych miesiącach 2021 roku. Zgodnie z zapowiedziami resortu projekt ustawy w tym zakresie wkrótce ma trafić do Sejmu.

Anna Skórska, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl