Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Kiedy obcokrajowiec musi opodatkować swoje dochody w Polsce?

2016-03-24
Osoby fizyczne podlegające polskiemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT) od całości uzyskiwanych dochodów mają czas do końca kwietnia bieżącego roku na złożenie zeznania dotyczącego dochodów uzyskanych w roku 2015.
czytaj więcej

Uszczelniania systemu podatkowego ciąg dalszy - klauzula obejścia prawa podatkowego

2016-03-29
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zapoznać się można z przyjętym już przez Radę Ministrów projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
czytaj więcej

Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową może być opodatkowane

2016-03-29
Na skutek nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) z dniem 01.01.2014 stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
czytaj więcej

Fiskus nie podważy optymalizacji podatkowej, jeśli nie ma ona cech czynności pozornych – precedensowy wyrok NSA

2016-02-24
W dniu 15 stycznia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący możliwości kwestionowania przez organy podatkowe czynności, których celem de facto jest optymalizacja podatkowa (sygn. akt II FSK 3162/13).
czytaj więcej

Podatek od sprzedaży detalicznej

2016-02-25
Ministerstwo Finansów opublikowało w bieżącym miesiącu długo oczekiwany przez branżę handlową projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
czytaj więcej

Międzynarodowy najem urządzeń przemysłowych a podatek u źródła

2016-02-24
Zawierając umowę najmu maszyn i urządzeń z zagranicznym kontrahentem polski podatnik powinien pamiętać, iż może wiązać się to z koniecznością odprowadzenia w Polsce podatku u źródła.
czytaj więcej

Nowe zasady ustalania odsetek od zaległości podatkowych od 1 stycznia 2016 r.

2016-01-28
W dniu 1 stycznia 2016 r., wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległy przepisy
czytaj więcej

Przedpłata odsetek bez korzyści podatkowych na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

2016-01-28
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2575/13, wskazał, że przedpłata odsetek w przypadku wcześniejszego wykupu obligacji przez ich zagranicznego
czytaj więcej

Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw międzynarodowych od stycznia 2016 r.

2016-01-28
W sierpniu ubiegłego roku informowaliśmy o projekcie zmian w zakresie dokumentacji cen transferowych, wynikających z konieczności wdrożenia kodeksu postępowania w zakresie dokumentacji
czytaj więcej