Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Od 1 lipca zmiany w oznaczeniach JPK_V7

2021-06-01

Podatnicy nie będą musieli oznaczać transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Pojawią się za to nowe symbole związane z wejściem w życie pakietu e-commerce oraz modyfikacja już istniejących.

Ministerstwo Finansów początkowo planowało wprowadzić obowiązek oznaczania symbolem MPP wszystkich transakcji opłaconych w podzielonej płatności – nawet jeżeli transakcja nie była objęta obowiązkiem płatności w tym mechanizmie, a podatnik skorzystał z niego dobrowolnie. Pomysł ten spotkał się jednak ze zdecydowaną krytyką środowiska eksperckiego. W nowej wersji projektu zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wymóg stosowania symbolu MPP został uchylony całkowicie.

Nadal jednak należy w wysyłanej ewidencji oznaczać sprzedaż stosownymi kodami GTU. W praktyce to właśnie na podstawie tych oznaczeń fiskus ma wiedzę o dokonywanej przez podatnika sprzedaży towarów i usług objętych dotychczas oznaczeniem MPP. Projekt rozporządzenia przewiduje pewne zmiany porządkujące i doprecyzowujące w tym zakresie. Warto więc ponownie przeprowadzić przegląd dokonywanych transakcji pod kątem poprawności raportowania.

Część projektowanych zmian wynika z uchwalonego przez Sejm pakietu VAT e-commerce, czyli dużej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która ma na celu uszczelnienie VAT w międzynarodowym handlu elektronicznym. Znikną w związku z tym oznaczenia dotyczące sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (SW) oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz konsumentów (EE).

W ich miejsce pojawi się oznaczenie WSTO_EE, które obejmie swym zakresem nową procedurę wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość oraz wcześniej wspomniane usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych państw członkowskich.

Z kolei internetowe platformy sprzedażowe, na których dokonywana jest sprzedaż towarów o niskiej wartości (do 150 euro) z krajów trzecich, które od 1 lipca 2021 r. staną się odpowiedzialne za pobór VAT, ale nie skorzystają z procedur szczególnych, będą musiały oznaczać swoją sprzedaż symbolem IED.

Rozporządzenie nakłada nowy obowiązek na wierzycieli korzystających z ulgi na złe długi. W celu weryfikacji prawidłowości skorzystania z tego uprawnienia będą oni zobowiązani wskazać termin płatności określony w umowie lub na fakturze. Jeżeli natomiast wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, przy zwiększaniu podatku należnego konieczne będzie wskazanie terminu zapłaty.

Nowelizacja rozporządzenia reguluje również kwestię oznaczania w ewidencji zakupu korekt zmniejszających kwotę podatku naliczonego, w przypadku, gdy podatnik nie otrzymał od swojego kontrahenta faktury korygującej in minus. Wskutek wejścia w życie pakietu SLIM VAT nabywca jest obowiązany do zmniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia zostały uzgodnione ze sprzedawcą, jeżeli przed upływem tego okresu warunki te zostały spełnione. Nabywca jest więc zobowiązany do zmniejszenia odliczonego wcześniej podatku, nawet jeżeli nie otrzymał od sprzedawcy faktury korygującej. W takim przypadku nowelizacja przewiduje wykazywanie w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”.

Rozporządzenie w przeważającej mierze ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 r., przy czym do rozliczenia za czerwiec 2021 r. (składanego do 26 lipca 2021 r.) będą jeszcze stosowane przepisy dotychczasowe.

 

Wojciech Jasiński, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |wojciech.jasinski|atatax.pl