Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Polski Ład kusi zagranicznych inwestorów

2021-06-25

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że począwszy od 2022 r. aktywne wsparcie zagranicznych inwestycji będzie znakiem rozpoznawczym Polski na arenie międzynarodowej. Mają w tym pomóc nowe narzędzia – Investor Desk oraz Interpretacja 590. Nie zabraknie także korzystnych rozwiązań podatkowych.

Polska na tle innych państw regionu wydaje się być dużym i atrakcyjnym rynkiem. Często jednak przegrywa z sąsiadami batalie o ulokowanie strategicznych inwestycji. Jako powód takiego stanu rzeczy najczęściej wskazuje się brak odpowiednich zachęt i systemowych rozwiązań wspierających duży biznes.

Fiskus zapowiada jednak spore zmiany. Kluczową rolę odegrać mają atrakcyjniejsze warunki podatkowe oraz szybka i kompleksowa obsługa przedsiębiorców zagranicznych. Co do zasady duże inwestycje poprzedzone są pogłębioną analizą prawnych i podatkowych konsekwencji związanych z danym przedsięwzięciem. Minister Finansów przyznaje, że obecnie uzyskanie takich informacji jest żmudnym procesem. Proponuje więc stworzenie Centrum Obsługi Inwestora (Investor Desk), które zadbać ma o obsługę największych firm – zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Na wzór m.in. Włoch, Węgier czy Słowacji koncerny zainteresowane lokowaniem w Polsce swoich inwestycji będą mogły liczyć na szczególne rozwiązania. Najważniejszym z nich ma być Interpretacja 590, czyli zawarte bezpośrednio z Ministerstwem Finansów porozumienie inwestycyjne. Stanowić ma ona swego rodzaju „superinterpretację”. W jednym dokumencie określone zostaną konsekwencje podatkowe przedsięwzięcia w zakresie wszystkich podatków i danin. Obecnie zgromadzenie takich informacji zajmuje wiele miesięcy, a w przypadku sporu z organem nawet kilka lat.

Interpretacja 590 łączyć ma w sobie cechy interpretacji indywidualnej, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, opinii zabezpieczającej i uprzedniego porozumienia cenowego. Resort finansów zapowiada, że będzie miała ona formę umowy zawartej z inwestorem, która będzie obowiązywała przez 5 lat od dnia jej zawarcia, z możliwością renegocjacji oraz przedłużenia okresu jej obowiązywania.

Kolejną zachętą ma być utworzenie – wzorem podatkowych grup kapitałowych – podatkowych grup VAT. Polska dołączyć ma tym samym do grona 18 państw członkowskich, które z powodzeniem wdrożyły w swoich systemach prawnych takie rozwiązanie. Zasadniczą różnicą względem podatkowych grup kapitałowych w CIT ma być jednak brak minimalnego progu kapitału zakładowego. Zmniejszone ma być również kryterium udziału w kapitale, które wynosić ma 50%, a nie 75% jak w przypadku grup CIT.

Zyskać mają także podatkowe grupy kapitałowe. Planowane jest zmniejszenie przeciętnej wysokości kapitału zakładowego z 500 000 zł do 250 000 zł. Dopuszczona ma być także możliwość łączenia, przekształceń oraz podziałów spółek tworzących PGK. Wreszcie zniesione ma zostać kryterium rentowności, którego brak skutkuje utratą przez grupę statusu podatnika.

Inwestorów z państw spoza Unii Europejskiej zachęcić ma z kolei instytucja Polskiej Spółki Holdingowej, która pozwoli na korzystne opodatkowanie dywidend. Obecne regulacje umożliwiają wprawdzie całkowite zwolnienie od podatku wypłacanych dywidend, ale wyłącznie w sytuacji, gdy otrzymującym dywidendę jest spółka mająca siedzibę w Polsce lub innym państwie należącym do Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowe regulacje mają umożliwić zwolnienie także pozostałych dywidend w 95%.

Polska Spółka Holdingowa skorzystać ma także w przypadku transakcji share deal. Zbycie udziałów lub akcji w spółkach zależnych korzystać ma z całkowitego zwolnienia z CIT. Celem tego rozwiązania jest zwiększenie swobody spółek w kształtowaniu portfela inwestycji. Obecnie takie zyski są opodatkowane stawką podatku 19%. Zwolnienie ma umożliwić reinwestowanie tej samej kwoty w kolejne przedsięwzięcie.

Ministerstwo Finansów zapowiada także stworzenie zachęt dla instytucji finansowych, które w dobie Brexitu i COVID-19 rozważają przeniesienie swoich europejskich central do wschodniej części UE. Przewidziano dla nich możliwość wyboru opodatkowania ich działalności VAT, w celu umożliwienia im dokonywania odliczenia podatku naliczonego od nabywanych w Polsce towarów i usług.

Zapowiadane zmiany należy ocenić pozytywnie. Bardziej szczegółowa ocena możliwa będzie jednak dopiero wraz z opublikowaniem konkretnych projektów ustaw. Pozostaje mieć nadzieję, że instrumenty, które niewątpliwie mogą przyczynić się do wzrostu wartości zagranicznych inwestycji w Polsce, nie zostaną obwarowane zbyt rygorystycznymi warunkami, które w praktyce mogłyby wpłynąć negatywnie na ich opłacalność.

 

Wojciech Jasiński, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

wojciech.jasinski@atatax.pl