Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Projekt wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur

2021-04-07

W dniu 5 lutego 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, które mają stanowić jedną z form dokumentowania transakcji, obok obecnie dopuszczanych faktur papierowych i faktur elektronicznych.

Faktura ustrukturyzowana została zdefiniowana jako faktura elektroniczna wystawiona za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Do wystawiania faktur w ramach systemu KSeF w głównej mierze będą miały zastosowanie zasady obecnie obowiązujące w ustawie o VAT.

Zgodnie z projektem, KSeF ma być systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania oraz przechowywania faktur ustrukturyzowanych przez podatnika lub podmioty uprawnione, oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system, weryfikowania zgodności faktur ustrukturyzowanych z wzorem, a także analizy i kontroli prawidłowości danych.

Każdy podatnik, lub podmiot uprawniony, będzie mógł wystawić fakturę za pomocą indywidualnego konta w systemie e-faktur, z wykorzystaniem udostępnionego wzoru. Faktury będą mogły być również sporządzone w systemie księgowo-finansowym podatnika, a następnie przesyłane do KSeF, gdzie system przydzieli numer identyfikujący fakturę z oznaczeniem daty i czasu. W dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej numeru identyfikującego będzie ona uznawana za wystawioną oraz otrzymaną. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej będzie możliwe po wcześniejszej akceptacji tej konkretnej formy dokumentowania transakcji przez odbiorcę faktury.

Projekt zakłada, że faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat, a w związku z tym podatnicy korzystający z tej formy dokumentowania transakcji nie będą zobowiązani do przechowywania i archiwizacji faktur.

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziłaby preferencje dla podatników korzystających z systemu KSeF w postaci skróconego terminu zwrotu podatku VAT z 60 do 40 dni, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

  • podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane w danym okresie rozliczeniowym,
  • kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu w analizowanym okresie nie przekracza 3000 zł,
  • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który została wykazana różnica podatku do zwrotu:
  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje,
  • posiadał rachunek wykazany na białej liście.

Proponowana data wejścia w życie ustawy to 1 października 2021 r.

 

Magdalena Walczyńska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |magdalena.walczynska|atatax.pl