Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Publikacja rozporządzenia przedłużającego termin do złożenia zeznania CIT

2021-04-19

W dniu 29 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, podatnicy tego podatku są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie CIT-8 do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego oraz wpłacić w tym terminie podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Tym samym, w przypadku podatników u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wskazany termin powinien upłynąć w dniu 31 marca 2021 r.

Według resortu finansów, w związku z aktualną sytuacją obowiązywania stanu epidemii, uzasadnione jest jednak wprowadzenie dla podatników rozwiązań ułatwiających wywiązanie się z obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego.

W konsekwencji, do dnia 30 czerwca 2021 r. został wydłużony termin do:

  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

Przedłużenie dotyczy także podatników ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT), których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r.

Warto wskazać, że analogiczna regulacja obejmująca przedłużenie terminu na wykonanie wskazanych obowiązków podatkowych została ujęta w projekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Jednak z uwagi na fakt, iż przebieg prac nad ustawą nie gwarantował, że zmiany w niej przewidziane wejdą w życie przed dniem 31 marca 2021 r., konieczne okazało się wydanie przedmiotowego rozporządzenia.

Ponadto, w odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców oraz księgowych, zdecydowano również o przedłużeniu terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020, dla sektora prywatnego i organizacji non-profit - o 3 miesiące, a dla jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w tej sprawie opublikowane zostało także w dniu 29 marca 2021 r.

Rozporządzenia przedłużające termin na złożenie zeznania CIT-8 oraz sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok weszły w życie z dniem 30 marca 2021 r.

 

Anna Skórska, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl