Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Wydłużenie terminów na wykonanie obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych

2021-04-01

25 lutego 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Podobnie jak w roku poprzednim, podmioty powiązane otrzymają więcej czasu na wykonanie obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych.

W myśl ustawy, która obecnie procedowana jest w Senacie, termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, przedłuża się:

  • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W konsekwencji, w przypadku podatników u których rok obrotowy (podatkowy) pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wskazane terminy upłyną 31 grudnia, a nie 30 września. Co więcej, zgodnie z przepisami tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0, w przypadku wydłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, termin na przygotowanie dokumentacji grupowej (tzw. Master file), przedłuża się do końca 3 miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Oznacza to, że podatnicy których rok obrotowy (podatkowy) kończy się 31 grudnia, zobowiązani będą do sporządzenia dokumentacji grupowej do końca marca 2022 r.

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. podmioty powiązane zobowiązane są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (tzw. Local file) dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość netto przekroczy w roku obrotowym (podatkowym) :

  • 10 000 000 PLN – w przypadku transakcji towarowej i finansowej;
  • 2 000 000 PLN – w przypadku transakcji usługowej bądź innej.

Z kolei, podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

  • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
  • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 PLN lub jej równowartość.

Projekt ustawy został przekazany do dalszych prac legislacyjnych.

 

Anna Skórska, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl