Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Polski Ład - zmiany w cenach transferowych

2021-07-28
Podatnicy zostali już przyzwyczajeni do częstych zmian przepisów w zakresie cen transferowych. Najnowsze propozycje Ministerstwa Finansów w tym obszarze zawarte zostały w projekcie ustawy z dnia 26 lipca 2021 r., który realizuje rządowy program "Polskiego Ładu".
czytaj więcej

Nowe przepisy nie przewidują kary za błędne uzupełnienie pola „MPP” w JPK_V7M i JPK_V7K

2021-07-27
Od 1 lipca bieżącego roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Wprowadzone zmiany przyniosły podatnikom nowe pytania i wątpliwości, na których rozwiązanie będą oni musieli znaleźć odpowiedzi jak najszybciej, gdyż do 25 sierpnia, są oni zobowiązani złożyć JPK za lipiec uwzględniając już nowe regulacje.
czytaj więcej

WDT z przerwą na uszlachetnianie. Zniszczenie części towaru nie pozbawia podatkowych korzyści

2021-07-21
Zasadniczo wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu stawką VAT 0%. Co jednak w sytuacji, gdy po drodze wykonywane są na towarach dodatkowe prace? Prawodawca przewidział taką możliwość. Jeżeli spełnione są warunki przewidziane w przepisach wykonawczych, to sprzedawcy zachowują prawo do preferencji. Każda dostawa jest jednak inna i może nieść za sobą nowe wątpliwości.
czytaj więcej

Leasing zwrotny w Strefie. Czy to się opłaca?

2021-07-14
Polska Strefa Inwestycji daje duże możliwości, ale rodzi też wiele pytań. Poprawne określenie wysokości wydatków oraz momentu ich poniesienia może okazać się nie lada wyzwaniem. Błędy w tych kwestiach mogą sporo kosztować. Decyzje o wsparciu uzależniają bowiem pomoc publiczną od prawidłowego rozliczenia kosztów nowej inwestycji. Nic więc dziwnego, że kolejne firmy decydują się na dodatkowe zabezpieczenie w drodze interpretacji indywidualnej.
czytaj więcej

Uruchomienie linii produkcyjnej. Dostawa towarów czy świadczenie usług?

2021-07-08
Realizacja dużego projektu inwestycyjnego, jakim bez wątpienia jest przygotowanie i uruchomienie linii produkcyjnej, to nie tylko wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Inwestorzy i wykonawcy muszą również zmierzyć się z obowiązkiem prawidłowej kwalifikacji przedsięwzięcia do celów podatkowych.
czytaj więcej

Dobrowolne nabycie udziałów w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. Czy powstaje przychód?

2021-07-05
Dnia 11 marca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”) wydał interpretację indywidualną, sygn. akt 0111-KDIB2-1.4010.465.2020.2.AP, dotyczącą rozliczenia podatku CIT w związku z nabyciem udziałów własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia.
czytaj więcej