Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Polski Ład - zmiany w cenach transferowych

2021-07-28

Podatnicy zostali już przyzwyczajeni do częstych zmian przepisów w zakresie cen transferowych. Najnowsze propozycje Ministerstwa Finansów w tym obszarze zawarte zostały w projekcie ustawy z dnia 26 lipca 2021 r., który realizuje rządowy program "Polskiego Ładu".

Najważniejsze zmiany, które mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. obejmują m.in.:

  • likwidację oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu i zintegrowanie go (w zmienionej treści) z formularzem TPR;
  • wydłużenie terminu na:
  • sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
  • złożenie informacji o cenach transferowych (tj. formularza TPR) do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
  • przedłożenie dokumentacji lokalnej lub grupowej na żądanie organu podatkowego do 14 dni od dnia jego doręczenia;
  • powiązanie wartości transakcji kontrolowanej z neutralnością podatku VAT. Jak wskazuje MF, podatek ten jest co do zasady neutralny dla podatników VAT czynnych, więc nie powinien być uwzględniany przy ustalaniu wartości transakcji. Z kolei w przypadku braku neutralności - należy go uwzględnić.
  • brak obowiązku sporządzenia analizy porównawczej lub analizy zgodności dla:
  • transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą;
  • transakcji z tzw. rajami podatkowymi lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tzw. rajów podatkowych.

Projekt ustawy przewiduje również modyfikację sankcji karnych skarbowych w zakresie obowiązków związanych z cenami transferowymi. Za niesporządzenie Local file albo niedołączenie do niej dokumentacji grupowej, grozić będzie kara grzywny do 720 stawek dziennych. Podobnie penalizowane będzie sporządzenie dokumentacji niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Natomiast sporządzenie jej po terminie podlegać będzie karze grzywny do 240 stawek dziennych.

W zakresie informacji o cenach transferowych, karane będzie niezłożenie informacji oraz złożenie jej z podaniem danych niezgodnych z dokumentacją lokalną lub ze stanem rzeczywistym (720 stawek dziennych) oraz złożenie jej po terminie (240 stawek dziennych).

Obecnie projekt ustawy trafił do konsultacji publicznych, które potrwają do 30 sierpnia 2021 r.

 

Anna Skórska, koordynator ds. cen transferowych ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl