Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

WDT z przerwą na uszlachetnianie. Zniszczenie części towaru nie pozbawia podatkowych korzyści

2021-07-21

Zasadniczo wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu stawką VAT 0%. Co jednak w sytuacji, gdy po drodze wykonywane są na towarach dodatkowe prace? Prawodawca przewidział taką możliwość. Jeżeli spełnione są warunki przewidziane w przepisach wykonawczych, to sprzedawcy zachowują prawo do preferencji. Każda dostawa jest jednak inna i może nieść za sobą nowe wątpliwości.

Przed jedną z nich stanął importer tkanin, który chce sprzedawać je nabywcom w innych państwach UE. Nie będzie jednak dostarczał ich bezpośrednio do swoich kontrahentów. Nabywcy będą wskazywali w Polsce firmy, które uszyją z tkanin ubrania. Następnie gotowa odzież będzie wysyłana z magazynów firm krawieckich do innych krajów UE. Nie da się przy tym uniknąć zniszczenia części materiałów. Podczas szycia powstaną skrawki i ścinki, które ostatecznie nie zostaną wywiezione z Polski.

Sprzedawca zastanawiał się, czy będzie mógł do takiej dostawy zastosować stawkę 0%, a jeśli tak – czy będą nią objęte też resztki materiału, które nigdy nie wyjadą z kraju.

Co na to przepisy?

§

Rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych wskazuje, że stawkę 0% stosuje się również do dostawy towarów nabywanych przez podatnika z innego kraju UE, w przypadku, gdy przed wywozem do innego państwa członkowskiego zostaną na tych towarach wykonane usługi.

§

Rozporządzenie przewiduje w takim wypadku dodatkowe warunki. Konieczne jest m.in. otrzymanie zapłaty na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru. Sprzedawca musi też posiadać dokumenty, z których wynika, że przekazywane do dalszej obróbki towary ostatecznie opuściły Polskę.

Nie ma natomiast przepisów, które wymagają uzyskania od nabywcy oświadczenia, że otrzymał on kupione materiały w całości. Jeżeli nawet w trakcie wykonywania usług na towarach część materiału ulegnie zniszczeniu, to sprzedawca nie musi ustalać, jaka to część. Przepisy nie nakładają na niego obowiązku sprawdzania, czy zamówiony towar dotarł w takiej samej ilości zagranicę.

Jedna stawka dla całej dostawy

Tym samym stawką 0% zostanie objęta cała dostawa – również w zakresie ubytków, które nie zostaną wywiezione z Polski. Nie ma konieczności wystawiania faktury korygującej i opodatkowania ich stawką 23%.

Zniszczenie części towaru jest naturalnym skutkiem obróbki. Przepisy nie obciążają sprzedawców takim ryzykiem technologicznym. Wnioski płynące z tej interpretacji można zastosować do wszelkiego rodzaju usług polegających na obróbce, przetwarzaniu i uszlachetnianiu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 lipca 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.345.2021.2.JSZ)

 

Agnieszka Jasica-Skalbmierska, doradca podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

agnieszka.jasica-skalbmierska|atatax.pl| |agnieszka.jasica-skalbmierska|atatax.pl