Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją

2021-02-15

Ustawa o podatku od towarów i usług nie pozbawia podatnika odliczenia podatku z faktur zakupowych otrzymanych przed rejestracją. Kluczowe jest jednak, by dokonane zakupy miały ścisły związek z założoną w przyszłości działalnością gospodarczą. W takim przypadku, przedsiębiorca nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, jednak musi posiadać status czynnego podatnika VAT, żeby skorzystać z takiej możliwości.Takie stanowisko reprezentuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 27 listopada 2020 r. interpretacji indywidualnej (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.530.2020.1.KP).

W przedmiotowym wniosku podatnik zakupił trzy apartamenty hotelowe w celu ich późniejszego wynajmu. Ze względu na nieznajomość przepisów podatkowych, wnioskodawca nie posiadał wiedzy na temat możliwości odliczania 23% podatku VAT w momencie, kiedy inwestycja znajduje się jeszcze w budowie. W związku z powyższym błędnie uważał, że zwrot podatku jest możliwy dopiero po odbiorze lokalu hotelowego i otrzymaniu pierwszego wynagrodzenia związanego z jego wynajmem. W konsekwencji w momencie otrzymania przez Wnioskodawcę faktur zakupu, nie zarejestrował się on jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca złożył w urzędzie skarbowym wypełniony formularz VAT-R z wnioskiem o rejestrację, dopiero kiedy odkrył swój błąd.

W zadanym pytaniu Wnioskodawca chciał wiedzieć czy przysługuje mu nadal prawo do odliczeń podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z planowaną działalnością opodatkowaną za okres poprzedzający jego rejestrację jako podatnika czynnego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, który uważał, że może on odliczyć podatek naliczony z nakładów inwestycyjnych dokonywanych na kilka lat przed formalnym zgłoszeniem działalności gospodarczej. Organ wskazał, „że ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów, o ile występują przesłanki świadczące o tym, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej (lub przyszłej) działalności opodatkowanej”. Jednak należy pamiętać, że ustawodawca narzucił podatnikom chcącym dokonać odliczenia podatku obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny. Zatem, zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS „prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych”. Ponadto należy zauważyć, że w ustawie nie ma regulacji, z których wynika, że należy posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury, aby nabyć uprawnienia do odliczenia kwoty podatku naliczonego. W związku z powyższym, należy mieć na uwadze, że moment powstania prawa do odliczenia VAT naliczonego, nie jest jednoznaczny z nabyciem przez podatnika możliwość do skorzystania z tego prawa.

Warto podkreślić, że pismo z dnia 27 listopada 2020 r.  jest kolejną pozytywną interpretacją w związku prawem do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją. Możemy więc zauważyć, że organy podatkowe podchodzą do tematu jednomyślnie, dzięki czemu tworzy się jednolita linia interpretacyjna, korzystna dla podatników.

Kinga Duszna, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |kinga.duszna|atatax.pl