Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie istnienia obowiązku dokumentacyjnego

2021-05-06

W dniu 16 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską nr 19562 w sprawie istnienia obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych (sygn. DCT2.054.1.2021DCT2.054.1.2021). Postawione pytania dotyczyły zawierania umów przedwstępnych między podmiotami powiązanymi oraz zasad obliczania limitu 500 000 zł dla transakcji realizowanych z kontrahentem dokonującym rozliczeń z podmiotem z tzw. raju podatkowego.

Odpowiadając na pytanie dotyczące kwestii dokumentowania umów przedwstępnych, resort wskazuje, że umowy te nie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu wynikającemu z przepisów o cenach transferowych, w szczególności w przypadku gdy w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja, nie doszło do zawarcia umów przyrzeczonych.

Jak podkreślono, umowa przedwstępna, a także wynikające z niej skutki prawne nie spełniają definicji transakcji kontrolowanej, której podstawową cechą jest jej charakter gospodarczy. Charakteru takiego nie ma umowa przedwstępna, stanowiąca jedynie zobowiązanie do zawarcia określonej umowy w przyszłości. Ministerstwo zwróciło także uwagę, na fakt, iż zawierając umowę, strony mogą w jej treści zawrzeć postanowienie przewidujące umowne prawo odstąpienia. W rezultacie, za niecelowe należałoby uznać sporządzanie dokumentacji podatkowej dla umów, które mogą zostać w łatwy sposób rozwiązane w oparciu o umowne przesłanki określone przez strony.

Konsekwentnie, dopiero zawarcie umowy przyrzeczonej stanowić może podstawę do ustalenia wartości transakcji kontrolowanej.

Przechodząc natomiast do drugiego pytania, przypomnieć należy, że od 1 stycznia 2021 r. na podatników nałożono obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi lub niepowiązanymi, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, a wartość transakcji przekracza 500 000 zł. Przepisy nakazują jednocześnie, by progi dokumentacyjne ustalać odrębnie dla każdej transakcji o charakterze jednorodnym. Na tym tle pojawia się wątpliwość, w jaki sposób należy rozmieć wskazany w przepisach ustawy o CIT limit dokumentacyjny.

W ocenie Ministerstwa Finansów, w przypadku transakcji innych niż transakcje kontrolowane (tj. zawieranych z podmiotem niepowiązanym), jeżeli rzeczywisty właściciel jest rezydentem w tzw. raju podatkowym, przewidziany w przepisach limit 500 000 zł ustala się na podstawie transakcji o charakterze jednorodnym zawartej wyłącznie z jednym kontrahentem. Zatem nie należy sumować wartości transakcji zawieranych z różnymi kontrahentami.

Warto zauważyć, że choć odpowiedź na interpelację poselską nie ma mocy wiążącej, powinna stanowić istotną wskazówkę dla podatników dokonujących weryfikacji swoich obowiązków dokumentacyjnych za 2021 rok.

 

Anna Skórska, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl