Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Pakiet VAT e-commerce

2021-05-05

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy implementującej przepisy unijne zawarte w pakiecie VAT e-commerce. Na unijny pakiet składają się przede wszystkim Dyrektywa Rady UE nr 2017/2455 z 5 grudnia 2017 r. i Dyrektywa Rady UE nr 2019/1995 z 21 listopada 2019 r. oraz towarzyszące im akty wykonawcze. Głównym celem projektu nowelizacji jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE. Według Ministra Finansów, rozwiązania zwarte w pakiecie mają ułatwić rozliczanie VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE oraz podnieść konkurencyjność unijnych, w tym polskich przedsiębiorców, którzy zmagają się z nieuczciwą konkurencją spoza UE.

Główne zmiany przewidziane w projekcie

Projekt przewiduje wprowadzenie definicji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych w miejsce dotychczasowych przepisów dotyczących tzw. sprzedaży wysyłkowej.

Rozszerzeniu i modyfikacji ulec ma procedura szczególna MOSS, która umożliwia deklarowanie i rozliczanie VAT z tytułu usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych w państwie członkowskim siedziby usługodawcy, bez konieczności rejestrowania się i wykonywania tych obowiązków w kraju usługobiorcy.

Nowa procedura szczególna One Stop Shop (OSS) obejmie dodatkowo:

  • niektóre inne usługi świadczone na rzecz konsumentów,
  • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość,
  • niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy,
  • sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro na rzecz unijnych konsumentów (tzw. Importowy One Stop Shop – IOSS).

Obowiązek poboru i zapłaty VAT, pod pewnymi warunkami, zostanie nałożony na podatników, którzy pośredniczą w dokonywaniu sprzedaży na rzecz konsumentów w UE, co w praktyce nakłada obowiązek na przedsiębiorstwa prowadzące elektroniczne platformy sprzedażowe.

Zgodnie z projektem uchylone ma zostać zwolnienie z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro. Choć Polska już dziś nie stosuje tego zwolnienia w stosunku do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, to implementacja dyrektywy przyczyni się do wyrównania szans we wszystkich państwach członkowskich UE.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Warto jednak odpowiednio wcześniej przeanalizować swoją sytuację i dostosować obowiązujące w firmie procesy do nadchodzących regulacji.

 

Jakub Janicki, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |jakub.janicki|atatax.pl