Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Dopuszczalność zastosowania stawki NP w odniesieniu do usług związanych z nieruchomością

2021-03-02

Dnia 1 grudnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”) wydał interpretację indywidualną, sygn. akt 0112-KDIL1-3.4012.393.2020.2.JK, dotyczącą podatku VAT w zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usług.

Przedstawiony we wniosku stan faktyczny dotyczył przedsiębiorcy zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT oraz VAT-UE, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Usługi były świadczone przez wnioskodawcę na terenie Unii Europejskiej na rzecz polskiego kontrahenta i polegały przede wszystkim na montażu krzeseł kinowych. Co istotne, demontaż krzeseł, na których świadczone były niniejsze usługi był bardzo trudny do przeprowadzenia i wiązał się z koniecznością wykonania nowych podestów, do których przytwierdzone były krzesła, w związku z czym, przedsiębiorca uznał za prawidłowe zastosowanie na fakturze stawki NP, jako właściwej dla usług związanych z nieruchomością.

Dyrektor KIS nie zgodził się z powyższym stanowiskiem, argumentując swoją decyzję koniecznością wykazania ścisłego związku usługi z daną nieruchomością. Zgodnie z przedstawionym przez wnioskodawcę stanem faktycznym, demontaż krzeseł pomimo, iż trudny, nie był niemożliwy i nie łączył się z istotnym uszkodzeniem lub zmianą nieruchomości. Co więcej, demontaż krzeseł nie wykluczał ich ponownego zamontowania i wykorzystania w innym miejscu. Opisane okoliczności okazały się być decydujące w przedmiotowej sprawie i przesądziły o braku możliwości zastosowania stawki NP, a co za tym idzie, konieczności opodatkowania usług na zasadzie ogólnej, tj. w miejscu, gdzie podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności – czyli w Polsce.

Pomimo próby uregulowania sprawy opodatkowania usług związanych z nieruchomościami, w rzeczywistości, po stronie podatników wciąż pojawiają się liczne wątpliwości, czego dowodzi niniejsza interpretacja. Wprowadzenie w unijnym rozporządzeniu pojęcia usług związanych z nieruchomością, definiowanych jako mające wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością, a także wyliczenie przykładów takich usług nie zawsze okazuje się wystarczające do jednoznacznego określenia miejsca opodatkowania danej usługi. Pojęcie samo w sobie jest bowiem dość niejasne, a praktyka gospodarcza pokazuje, że świadczone przez podmioty usługi, często złożone i skomplikowane, stają się trudne do zakwalifikowania. Niewątpliwie pomocne przy prawidłowym określeniu miejsca opodatkowania świadczonych usług mogą być interpretacje podatkowe wydane w zbliżonym stanie faktycznym, nie mniej jednak każdy przypadek jest nieco inny i wymaga oddzielnej weryfikacji związku danej usługi z nieruchomością, przy szczególnym uwzględnieniu wszelkich cech oraz skutków przeprowadzanego świadczenia.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl