Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie kart paliwowych

2021-03-05

Dnia 15 lutego 2021 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną nr PT9.8101.3.2020 w sprawie prawidłowego kwalifikowania dla celów podatku od towarów i usług transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowanych w modelu trójstronnym jako dostawy towarów albo świadczenia usług.

W wydanej interpretacji Minister Finansów wskazał przesłanki, których spełnienie pomoże rozstrzygnąć, czy udostępnianie kart paliwowych w ramach transakcji trójstronnej stanowi dostawę towarów czy świadczenie usług. Interpretacja uwzględnia tezy wyrażone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-235/18 Vega International w zakresie klasyfikacji transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych.

W obrocie gospodarczym, w zakresie korzystania z kart paliwowych, jednym z wariantów transakcji jest transakcja trójstronna. W ramach takiego modelu podmiot pośredniczący udostępnia kontrahentowi (odbiorcy) karty paliwowe, których nie jest emitentem. Odbiorca za pomocą kart dokonuje zakupu towaru od trzeciego podmiotu (dostawcy) prowadzącego stację paliw. Kluczowa dla sprawy jest kwalifikacja działania podmiotu pośredniczącego, bowiem od tego zależy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa otrzymanych od dostawcy.

Interpretacja ogólna zawiera cztery przesłanki jakie muszą mieć miejsce w bezpośredniej relacji między dostawcą a odbiorcą, po spełnieniu których działanie podmiotu pośredniczącego powinno zostać zakwalifikowane jako świadczenie usług na rzecz tego ostatniego. Wśród przesłanek znajdują się:

  • nabywanie towaru przez odbiorcę (posiadacza karty) bezpośrednio od dostawców;
  • decydowanie wyłącznie przez odbiorcę w szczególności o sposobach nabycia towaru (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości towaru, momencie zakupu i sposobie wykorzystania towaru;
  • ponoszenie przez odbiorcę (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) całości kosztów związanych z nabyciem towaru;
  • ograniczenie się podmiotu pośredniczącego do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego pozwalającego nabyć towar.

Kumulatywne spełnienie powyższych przesłanek powoduje, że to dostawca dysponuje towarem jak właściciel i tym samym jako jedyny podmiot w transakcji trójstronnej dokonuje dostawy towaru. W takim przypadku działalność podmiotu pośredniczącego między dostawcą a odbiorcą towaru, sprowadzająca się do udostępnienia kart paliwowych, powinna zostać zakwalifikowana jako świadczenie usług o charakterze finansowym.

 

Jakub Janicki, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

jakub.janicki|atatax.pl| |jakub.janicki|atatax.pl