Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji TPR

2021-10-05

Większość podatników finalizuje właśnie prace nad dokumentacją cen transferowych za 2020 rok, tymczasem resort finansów przygotował kolejną propozycję zmian. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych – odpowiednio w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Celem projektowanych przepisów jest ułatwienie podatnikom wypełnienie i złożenie formularza TPR oraz podniesienie efektywności analizy danych z informacji o cenach transferowych. Planowane modyfikacje związane są także z wejściem w życie nowelizacji przepisów ustawy o CIT, która obejmowała regulacje z zakresu cen transferowych, zwłaszcza w zakresie raportowania tzw. transakcji rajowych[1].

Opublikowane projekty rozporządzeń zakładają w szczególności:

  • dodanie informacji dotyczącej wartości transakcji podlegającej raportowaniu przypadającej na państwo siedziby lub zarządu kontrahenta,
  • dodanie informacji o rodzaju raportowanej transakcji i kraju rzeczywistego właściciela (w przypadku transakcji rajowych),
  • uszczegółowienie objaśnień w zakresie wypełniania formularza TPR w odniesieniu do zaznaczanego identyfikatora podatkowego,
  • zmiany objaśnień w zakresie wypełniania formularza TPR w odniesieniu do kodu dla kategorii transakcji „Inne transakcje – sprzedaż” oraz „Inne transakcje – zakup”.

 

Znowelizowane przepisy rozporządzeń znajdą zastosowanie po raz pierwszy do informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Przypominamy jednocześnie, że z końcem grudnia bieżącego roku mija termin do złożenia formularza TPR dla podatników, których rok podatkowy skończył się z dniem 31 grudnia 2020 r. Powyższe wynika z ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, na mocy której termin dotyczący wykonania obowiązków w zakresie raportowania TPR uległ wydłużeniu.

 

 

 

Anna Skórska, koordynator ds. cen transferowych ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl

 

 

[1] Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw