Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Wynajem nieruchomości a stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

2021-10-13

Wynajmowana w państwie członkowskim nieruchomość nie stanowi stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w sytuacji gdy właściciel tej nieruchomości nie posiada własnego personelu do świadczenia usług związanych z najmem. Tak wynika z wyroku TSUE z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie Titanium Ltd przeciwko Finanzamt Österreich, dawniej Finanzamt Wien (C-931/19).

Wyrok wydany został w sprawie spółki Titanium Ltd z siedzibą na wyspie Jersey, prowadzącej działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami. Spółka ta prowadziła działalność także na terenie Austrii, przy czym działalność w Austrii ograniczała się do podlegającego opodatkowaniu VAT wynajmu położonej w Wiedniu nieruchomości. Spółka nie zatrudniała w Austrii personelu, korzystała jedynie z usług spółki austriackiej, pośredniczącej w relacjach z usługodawcami i dostawcami, odpowiedzialnej także za fakturowanie czynszu i kosztów eksploatacji oraz prowadzenie rejestrów handlowych i przygotowanie danych dotyczących deklaracji VAT. Świadczenia te wykonywane były w lokalu innym niż przeznaczone na wynajem lokale należące do Titanium Ltd. Spółka Titanium Ltd zastrzegła sobie podejmowanie wszystkich ważnych decyzji dotyczących wynajmowanej nieruchomości, jak np. zawieranie i rozwiązywanie umów najmu, określanie warunków najmu, wybór usługodawców, czy wreszcie wybór i nadzorowanie spółki zarządzającej nieruchomościami.  

Austriacki fiskus uznał, że w przypadku podlegającego opodatkowaniu VAT wynajmu położonej w Austrii nieruchomości zawsze istnieje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Austrii. Odmiennego zdania był natomiast podatnik, zdaniem którego nie doszło do powstania stałego miejsca prowadzenia działalności.

Rozpatrujący sprawę sąd postanowić wystąpić do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, którego istota sprowadzała się do ustalenia, czy nieruchomość wynajmowana w państwie członkowskim stanowi stałe miejsce prowadzenia działalności w sytuacji, gdy właściciel tej nieruchomości nie posiada własnego personelu do świadczenia usług związanych z najmem.

Z utrwalonego już orzecznictwa TSUE wynika, że warunkiem koniecznym istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności jest stała obecność zasobów ludzkich i technicznych niezbędnych do świadczenia usług. Znajduje to odzwierciedlenie w brzmieniu art. 11 rozporządzenia wykonawczego nr 282/211, zgodnie z którym stałe miejsce prowadzenia działalności cechuje się „odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego”.

W przedmiotowej sprawie TSUE stwierdził, że nieruchomość, która nie ma żadnych zasobów ludzkich umożliwiających samodzielne działanie, nie spełnia w sposób oczywisty przesłanek do uznania, że stanowi ona stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej właściciela wynajmowanej nieruchomości.

Fakt posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności w danym kraju ma kluczowe znaczenie dla poprawnego ustalenia miejsca opodatkowania i sposobu rozliczenia podatku. Zgodnie z wyrażoną w art. 28b ustawy VAT zasadą, miejscem opodatkowania usług jest miejsce siedziby podatnika, chyba że usługa świadczona jest na rzecz jego stałego miejsca prowadzenia działalności w innym państwie – w takim przypadku miejsce opodatkowania będzie państwo, w którym zlokalizowane jest stałe miejsce prowadzenia działalności. Jednocześnie, posiadanie stałego miejsca prowadzenia działalności wykluczać będzie w pewnych przypadkach możliwość zastosowania mechanizmu reverse chargé – zarówno przy świadczeniu usług, jak i przy dostawie towarów.  Nie ulega więc wątpliwości, że stanowisko TSUE wyrażone w wyroku w sprawie Titanium Ltd (C-931/19) będzie miało znaczenie zarówno dla prowadzących w Polsce działalność gospodarczą zagranicznych podmiotów, jak i dla polskich podatników, obecnych na rynkach zagranicznych.

 

Barbara Otrzonsek, doradca podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

barbara.otrzonsek|atatax.pl| |barbara.otrzonsek|atatax.pl