Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie obowiązku sporządzenia dokumentacji grupowej.

2021-08-12
W dniu 27 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską nr 23727 w sprawie przepisów o cenach transferowych (znak sprawy: DCT3.054.1.2021). Postawione pytania dotyczyły określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji grupowej (Master file).
czytaj więcej

Polski Ład a zmiany w VAT

2021-08-11
Dnia 26 lipca 2021 r. w Rządowym Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. „Polski Ład”. W projekcie Ministerstwo Finansów przewidziało liczne zmiany w zakresie podatków dochodowych oraz podatku VAT.
czytaj więcej

Przegląd Polskiego Ładu w zakresie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych

2021-08-04
Polski Ład projektowany ustawą opublikowaną w dniu 26 lipca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji zakłada znaczące zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Główne propozycje zawarte w projekcie ustawy dotyczą skali podatkowej, kwoty wolnej od podatku, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzenia tzw. ulgi na powrót czy przejściowego podatku dochodowego, a także większej przejrzystości w zakresie właściwości urzędu skarbowego dla podatników zmieniających miejsce zamieszkania.
czytaj więcej

Czy nabycie nieruchomości jest neutralne podatkowo?

2021-08-02
Przy obecnym wzroście inflacji oraz utrzymywaniem przez Radę Polityki Pieniężnej niskich stóp procentowych, ceny nieruchomości bardzo znacząco wzrosły. Praktycznie każdy uczestnik życia gospodarczego: nabywca realizujący własne cele mieszkaniowe, przedsiębiorca obracający nieruchomościami czy też inwestor uciekający z kapitałem z instytucji finansowych w celu zabezpieczenia go przed negatywnymi skutkami inflacji, zetknie się z aspektami podatkowymi dotyczącymi każdego etapu posiadania nieruchomości: jej nabycia, korzystania z niej oraz jej zbycia.
czytaj więcej