Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Polski Ład a zmiany w VAT

2021-08-11

Dnia 26 lipca 2021 r. w Rządowym Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. „Polski Ład”.

W projekcie Ministerstwo Finansów przewidziało liczne zmiany w zakresie podatków dochodowych oraz podatku VAT.

Wśród regulacji dotyczących ustawy o VAT, na które warto zwrócić szczególną uwagę należy wymienić:

  • możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tzw. „grupy VAT” oraz
  • szybszy zwrot VAT dla określonych podatników.

Głównym założeniem pierwszej ze zmian - grupy VAT, jest umożliwienie podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólnego rozliczania się dla potrzeb podatku VAT. Jak zapewnia projekt rządowy, rozwiązanie to ma stanowić dla grup kapitałowych znaczną oszczędność finansową, a także niższe koszty obsługi związane z rozliczeniami z KAS. Co istotne, aby utworzyć grupę VAT, podmioty będą musiały spełnić określone warunki, tj.:

  • posiadać siedzibę na terytorium Polski (jeżeli kryterium to nie zostanie spełnione, podmioty będą mogły utworzyć grupę VAT w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium Polski),
  • identyfikować powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne pomiędzy podmiotami należącymi do grupy VAT zarówno na etapie zawiązywania grupy jak i okresu jej funkcjonowania.

Ponadto, ustawodawca określił dodatkowe ograniczenia wskazując, iż jeden podmiot może przynależeć tylko do jednej grupy VAT, grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT, a w trakcie trwania grupy skład podmiotów powinien pozostawać niezmieniony.

Druga ze zmian, zakładająca możliwość otrzymania szybkiego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych ma na celu popularyzację obrotu bezgotówkowego w Polsce.

Zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w proponowanym projekcie, podatnicy, u których przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe:

  • łączna sprzedaż wraz z podatkiem zaewidencjonowana przy zastosowaniu kas online/wirtualnych wyniesie minimum 80% całkowitej sprzedaży wraz z podatkiem lub
  • otrzymane płatności zrealizowane z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym za pośrednictwem polecenia przelewu z tytułu dokonanej sprzedaży, udokumentowane paragonami wyniosą minimum 80% łącznej wartości sprzedaży przy zastosowaniu kas online/wirtualnych,

będą mogli ubiegać się o zwrot podatku VAT w terminie 15 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji bądź korekty deklaracji.

Co więcej, podatnicy planujący wystąpić z wnioskiem o szybki zwrot VAT powinni przeanalizować czy w trakcie poprzednich 12 miesięcy łączna wartość zaewidencjonowanej przez nich przy zastosowaniu kas online/wirtualnych sprzedaży wraz z podatkiem, była w każdym z okresów rozliczeniowych nie niższa niż 50.000 zł.

Przedstawione powyżej zmiany to jedynie nieliczne z szeregu zmian planowanych w przepisach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Biorąc więc pod uwagę mnogość nowych rozwiązań oraz planowany termin ich wprowadzenia wraz z początkiem 2022 r., warto zapoznać się z projektem ustawy już teraz i rozważyć wpływ nowelizacji na prowadzoną działalność gospodarczą.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl