Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Przegląd Polskiego Ładu w zakresie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych

2021-08-04

Polski Ład projektowany ustawą opublikowaną w dniu 26 lipca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji zakłada znaczące zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Główne propozycje zawarte w projekcie ustawy dotyczą skali podatkowej, kwoty wolnej od podatku, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzenia tzw. ulgi na powrót czy przejściowego podatku dochodowego, a także większej przejrzystości w zakresie właściwości urzędu skarbowego dla podatników zmieniających miejsce zamieszkania.

Projekt Ministerstwa Finansów zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł i dotyczy podatników rozliczających swoje dochody według skali podatkowej. Będzie to najwyższy dotychczas poziom kwoty wolnej od podatku w Polsce, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy we Francji.

Planowane jest podwyższenie drugiego progu skali podatkowej z 85 528 zł do 120 000 zł. Dochody powyżej tej kwoty będą opodatkowane 32 % stawką. Dla dochodów nieprzekraczających 120 000 zł w skali roku, stosowana będzie stawka podatku w wysokości 17 %.

Projekt obejmuje zmiany w zakresie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wycofania możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego. W konsekwencji zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy będą opłacać składkę według tej samej stawki tj. 9% miesięcznie od podstawy opodatkowania. Podstawą wymiaru będą rzeczywiste dochody osiągane z prowadzonej działalności zamiast stałej opłaty ryczałtowej. Dochód będzie podstawą wymiaru składki dla osób rozliczających się według skali podatkowej, według 19 % stawki podatku i opłacających podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Przewidziana jest również ulga dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i osiągnęły dochody z umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich. To zupełnie nowe rozwiązanie ma obowiązywać w okresie 4 lat od zmiany rezydencji podatkowej i będzie polegać na możliwości odliczenia 50 % podatku należnego za rok, w którym podatnik zmienił rezydencję, a w drugim, trzecim i czwartym roku stosowania ulgi odliczenie 50 % podatku należnego będzie przysługiwało za odpowiednio każdy z trzech następnych lat.

Kolejna nowa propozycja to przejściowy podatek dochodowy przeznaczony dla podatników, którzy osiągnęli dochody, a następnie nie zadeklarowali ich w całości lub w części do opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce. Opodatkowanie podatkiem przejściowym będzie dobrowolne i ograniczone w czasie, co oznacza, że podatnicy w okresie do końca 2022 r. będą mogli dobrowolnie dokonać oceny swojej sytuacji prawno-podatkowej i zdecydować się na ewentualne korekty dochodu, który nie został w pełni lub w ogóle zadeklarowany do opodatkowania. Stawkę przejściowego podatku określono w wysokości 8% dochodu. Obecnie dla dochodów nieujawnionych przez podatnika obowiązuje 75% stawka podatku.

Projekt ustawy przewiduje ułatwienie dla osób zmieniających miejsce zamieszkania po zakończeniu roku podatkowego. Obecnie do złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok właściwy jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika na dzień 31 grudnia roku podatkowego, pomimo tego że podatnik w dniu składania deklaracji może mieszkać już w innym mieście. Propozycja zakłada, aby właściwy do złożenia deklaracji był urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu jej składania.

Obecnie projekt ustawy jest w trakcie konsultacji społecznych, które potrwają do 30 sierpnia 2021 r.

 

Magdalena Walczyńska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |magdalena.walczynska|atatax.pl