Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Podatek u źródła odroczony po raz piąty

2021-01-27
30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
czytaj więcej

Pakiet SLIM VAT

2021-01-26
Dnia 30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2419), która weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Ustawa zmieniająca zawiera między innymi pakiet SLIM VAT, który ma z założenia wprowadzić wiele ułatwień dla podatników, szczególnie w zakresie dotychczasowego nadmiernego formalizmu.
czytaj więcej

Zmiana właściwości urzędów skarbowych od nowego roku

2021-01-20
W ostatnich dniach 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych oraz nowe rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Oba weszły w życie z początkiem nowego roku, a podatnicy i urzędy skarbowe muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
czytaj więcej