Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiana właściwości urzędów skarbowych od nowego roku

2021-01-20

W ostatnich dniach 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych oraz nowe rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Oba weszły w życie z początkiem nowego roku, a podatnicy i urzędy skarbowe muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Zmiany opierają się na założeniu, że największymi podatnikami ma zająć się wyspecjalizowany „superurząd” – Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów o zasięgu lokalnym skoncentruje się na dużych podmiotach gospodarczych. Mniejsze przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego ponownie będą obsługiwane przez pozostałe urzędy skarbowe.

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie skupi się na obsłudze podatników i płatników, których przychód przekracza 50 mln euro. W obszarze jego właściwości znalazły się również, niezależnie od progu przychodów, podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład, banki, zakłady ubezpieczeń oraz spółki publiczne.

Naczelnicy wyspecjalizowanych urzędów, działających co do zasady na obszarze województwa, obsłużą spółki zagraniczne osiągające roczne przychody w wysokości co najmniej 3 mln euro oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą (z wyłączeniem spółek cywilnych), których przychody wynoszą od 3 do 50 mln euro. Pod urzędy wyspecjalizowane podlegają także, bez względu na wysokość przychodów, oddziały i przedstawicielstwa zagranicznych spółek, jednostki samorządu terytorialnego, banki spółdzielcze, SKOK-i i uczelnie.

Nastąpiła także centralizacja w zakresie wpłaty pobranego podatku u źródła. W sprawach zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników od dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów, właściwy miejscowo jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

W celu weryfikacji przekroczenia poszczególnych progów przychodu, jego wartość ustala się, w zależności od kategorii podmiotu, na podstawie zeznania rocznego CIT lub sprawozdania finansowego. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zsumować wartość netto dostawy towarów i świadczenia usług (na terytorium kraju oraz poza nim), wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów wynikające z deklaracji VAT za okres jednego roku podatkowego.

W 2021 r. zaliczenie do określonych przedziałów przychodowych następuje na podstawie danych za 2019 r., a w przypadku, gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r.

Co do zasady podatnicy i płatnicy, dla których wyznaczono próg kwotowy, są zobowiązani do zawiadomienia w formie pisemnej o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Nie dotyczy to jednak podmiotów, które w dniu 1 stycznia 2021 r. na podstawie wprowadzonych progów zostały zaliczone do właściwej kategorii lub wyłączeni z niej. Przekazanie klientów powinno się wówczas odbyć między urzędami z mocy prawa, o czym nowy urząd zobowiązany jest poinformować zainteresowanego.

 

Magdalena Walczyńska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |magdalena.walczynska|atatax.pl