Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Polski Ład przyjęty przez rząd – nowa stawka zdrowotna już od stycznia

2021-09-15

Dnia 8 września 2021 roku rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. „Polski Ład”.

Przyjęty projekt, który zgodnie z planem ma wejść w życie wraz z początkiem 2022 roku, zawiera pewne zmiany w stosunku do pierwotnych założeń przedstawianych przez Ministerstwo Finansów. Wśród najważniejszych, wymienić należy modyfikację w zakresie wysokości składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców.

Obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składek.

Podstawę tę stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 4 242,38 zł (co stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które w czwartym kwartale roku 2020  wyniosło 5 656,51 zł). Oznacza to, iż aktualnie składka zdrowotna płacona przez przedsiębiorców jest stała i wynosi co do zasady 381,81 zł. Rzeczywisty poziom obciążenia jest jednak niższy, bowiem przedsiębiorcy posiadają możliwość odliczenia od podatku 7,75% podstawy jej wymiaru.

W pierwotnej wersji projekt Polskiego Ładu zakładał utrzymanie stawki składki zdrowotnej na poziomie 9%, przy jednoczesnej zmianie sposobu jej naliczania oraz likwidacji możliwości odliczenia od podatku 7,75% podstawy jej wymiaru.

Zgodnie z założeniami projektu, od 1 stycznia 2022 r. podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowić mają rzeczywiste dochody osiągane z prowadzonej działalności - dochód ma być podstawą wymiaru składki dla osób opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych według skali podatkowej, według 19% stawki podatku oraz opłacających podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W konsekwencji, zamiast stałej opłaty ryczałtowej, kwota składki zdrowotnej ustalana będzie dla każdego przedsiębiorcy indywidualnie.

W trakcie konsultacji podatkowych zaproponowane rozwiązania spotkały się jednak z ostrą krytyką ze strony przedsiębiorców, co zmusiło Ministerstwo Finansów do uwzględnienia zgłaszanych uwag.

Wprowadzone w zakresie składek zdrowotnych zmiany okazały się jednak niewielkie, bowiem w przyjętym przez rząd projekcie obniżeniu uległa jedynie stawka składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym. Zgodnie z nową wersją projektu wynosić ma ona nie 9% a 4,9%. Powyższej zmiany nie można jednak uznać za korzystną, bowiem zasady dotyczące naliczania składki zdrowotnej od rzeczywistych dochodów oraz brak możliwości odliczenia składki od podatku pozostały bez zmian.

 

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

natalia.szymocha|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl