Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

SLIM VAT 2 - zmiany w „uldze na złe długi”

2021-09-09

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe zwanej pakietem Slim VAT 2, podatnicy powinni przygotować się na szereg dalszych uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT, zapoczątkowanych w pakiecie Slim VAT. Nowe regulacje mają ułatwić życie podatnikom poprzez wprowadzenie wielu korzystnych rozwiązań i uproszczeń. Wśród zaproponowanych zmian znalazły się również regulacje dotyczące „ulgi na złe długi”.

Główną zmianą w przyjętym pakiecie jest uchylenie, na dzień poprzedzający złożenie korekty deklaracji podatkowej przez wierzyciela, obowiązku posiadania przez dłużnika statusu zarejestrowanego podatnika VAT. Dodatkowo wprowadzane zmiany przewidują, że dłużnik może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji.

Zaskakujący jest jednak fakt, że zmiany nie przewidują jednocześnie analogicznego rozwiązania w odniesieniu do wierzyciela. Tym samym bez zmian pozostaje konieczność posiadania statusu zarejestrowanego podatnika VAT przez wierzyciela.

Ponadto, nowe regulacje pozwalają również na skorygowanie przez wierzyciela podatku VAT należnego w ramach „ulgi na złe długi” w przypadku, gdy dłużnikiem są osoby fizyczne – konsumenci oraz podatnicy VAT korzystający ze zwolnienia od podatku. W przypadku tych kategorii podmiotów wprowadzone zostały dodatkowe elementy o charakterze zabezpieczającym, uniemożliwiające wykorzystanie „ulgi na złe długi” do oszustw czy wyłudzeń VAT. W przypadku tej kategorii podatników skorzystanie z „ulgi na złe długi” możliwe jest po uprawdopodobnieniu przez wierzyciela istnienia długu na analogicznych zasadach jak przewidują to przepisy ustaw podatkowych dla niektórych wierzytelności nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów, tj. wierzytelność powinna zostać potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego bądź wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym lub wobec dłużnika ogłoszona została upadłość konsumencka.

Co więcej, zmianie uległ również termin umożliwiający skorzystanie z „ulgi na złe długi”, który został wydłużony z 2 do 3 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona. Termin 3 letni skorelowany został z przepisami Kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia roszczeń przysługujących osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Analizując proponowane zmiany należy przyznać, że stanowić będą ułatwienie dla podatników, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogli skorzystać z „ulgi na złe długi”.

Regulacje w zakresie „ulgi na złe długi” zaczną obowiązywać od 1 października 2021 r.

 

Kinga Duszna, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

kinga.duszna|atatax.pl| |kinga.duszna|atatax.pl