Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT – wyrok TSUE w sprawie Berlin Chemie A. Menarini SRL

2022-05-27

Dnia 7 kwietnia 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-333/20, który dotyczył stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT w związku z posiadaniem spółki zależnej na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo siedziby.

Sprawa dotyczyła spółki Berlin Chemie A. Menarini SRL - spółki prawa rumuńskiego, która świadczyła usługi na rzecz podmiotu niemieckiego – Berlin Chemie AG. Co istotne, spółki te były ze sobą powiązane w taki sposób, że spółka rumuńska była podmiotem zależnym od spółki niemieckiej. Spółki zawarły między sobą umowę marketingową, regulacyjną, reklamową i o świadczenie usług reprezentacji, za które spółka rumuńska wystawiła spółce niemieckiej faktury bez podatku VAT, uznając, iż powinny one zostać opodatkowane na terytorium Niemiec.

W związku z powyższymi okolicznościami, pomiędzy rumuńskimi organami podatkowymi a spółką Berlin Chemie A. Menarini SRL, powstał spór o to, czy miejscem świadczenia niniejszych usług były Niemcy, czy też Rumunia. Organy podatkowe nałoży na rumuńską spółkę obowiązek uiszczenia podatku VAT wraz z odsetkami z tytułu wyświadczonych usług, twierdząc, iż spółka niemiecka posiada na terytorium Rumunii stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na posiadanie w tym kraju spółki zależnej.

Spółka rumuńska nie zgodziła się z decyzją organów podatkowych i wniosła skargę do sądu apelacyjnego w Bukareszcie.

W wyniku wniesionej przez rumuńską spółkę skargi, sąd apelacyjny w Bukareszcie zwrócił się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi, które miały na celu ustalenie czy spółka mająca siedzibę w jednym państwie członkowskim ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim ze względu na posiadanie tam spółki zależnej, która udostępnia jej zaplecze techniczne i personalne.

Zgodnie ze stanowiskiem TSUE określenie czy dana spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium innego państwa członkowskiego wymaga analizy, czy dane miejsce charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego na tyle, by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych na własne potrzeby. Ponadto, TSUE podkreślił, że to samo zaplecze personalne oraz techniczne nie może być wykorzystywane jednocześnie do świadczenia i odbioru tych samych usług przez dwa podmioty.

Po przeanalizowaniu zaistniałego stanu faktycznego TSUE orzekł, iż spółka niemiecka nie posiada na terytorium Rumunii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym faktury wystawione przez podmiot rumuński, które nie zawierają wartości podatku VAT, nie powinny zostać zakwestionowane. Sam fakt posiadania na terytorium innego państwa członkowskiego spółki zależnej, która udostępnia zaplecze personalne i techniczne nie przesądza bowiem o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyrok TSUE w sprawie Berlin Chemie A. Menarini SRL jest kolejnym wyrokiem w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przemawiającym na korzyść podatników. Co więcej, daje pewne wskazówki, którymi można się kierować ustalając okoliczności powstawania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, co może prowadzić do zmniejszenia ilości sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi tym zakresie.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

natalia.szymocha|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl