Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości niestanowiących środka trwałego

2022-06-06

Dnia 25 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”) wydał interpretację indywidualną, sygn. akt 0111-KDIB1-1.4010.107.2022.2.MF, dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości przez spółki nieruchomościowe.

W niniejszej sprawie spółka, będącą spółką nieruchomościową w rozumieniu ustawy o CIT, posiadaną przez siebie nieruchomość traktowała jako nieruchomość inwestycyjną. Dla celów bilansowych nieruchomość ta nie stanowiła więc środka trwałego, a co za tym idzie, spółka nie dokonywała od niej odpisów amortyzacyjnych. Odmiennie sytuacja wyglądała jednak w świetle przepisów podatkowych. Zgodnie z ustawą o CIT posiadaną nieruchomość spółka traktowała jako środek trwały i dokonywała od niej odpisów amortyzacyjnych, które zaliczała do kosztów uzyskania przychodów.

W związku ze zmianą przepisów wprowadzoną przez ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Polski Ład”) spółka powzięła w wątpliwość czy od 1 stycznia 2022 r. wciąż będzie miała prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od posiadanej nieruchomości.

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu zmianie uległo bowiem brzmienie art. 15 ust. 6 ustawy o CIT. Na mocy niniejszego przepisu, wraz z początkiem 2022 r. wysokość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez spółki nieruchomościowe od posiadanych nieruchomości dla celów podatkowych nie może być wyższa niż wysokość odpisów dokonywanych od tych nieruchomości dla celów bilansowych.

Spółka stała na stanowisku, iż omawiane ograniczenie jej nie dotyczy, bowiem w przypadku, gdy bilansowo nieruchomość nie jest zaliczana do środków trwałych, przepis nie znajduje zastosowania.

Dyrektor KIS nie zgodził się jednak ze stanowiskiem spółki uznając, iż w przypadku, gdy spółka nie dokonuje od posiadanych nieruchomości odpisów amortyzacyjnych na podstawie ustawy o rachunkowości, ich wartość wynosi zero, a co za tym idzie, spółka nie jest uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych dokonanych na gruncie ustawy o CIT w żadnej części.

Powyższa decyzja organu podatkowego zarówno dla spółki występującej z wnioskiem w niniejszej sprawie, jak i dla wielu innych spółek nieruchomościowych może okazać się dalece niekorzystna, bowiem nie mogąc zaliczyć podatkowych odpisów amortyzacyjnych od posiadanych nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów, spółki te będą w zasadzie zmuszone do rozliczenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku CIT nie od uzyskanego dochodu, lecz od przychodu.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

natalia.szymocha|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl