Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Czy zakaz amortyzacji mieszkań całkowicie pozbawia możliwości odliczenia kosztów?

2022-12-28
Na wstępie warto przypomnieć czym jest amortyzacja. Jest to stopniowe zużywanie środków trwałych wyrażone w pieniądzu. W odniesieniu do wynajmowanego mieszkania oznacza naturalną utratę jego wartości związaną z upływem czasu, czyli spadek jego wartości początkowej. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami amortyzacja mieszkania dawała możliwość zmniejszenia kwoty podatku, a w przypadku stosowania stawek indywidualnych, nawet jej wyzerowanie.
czytaj więcej

Wkrótce upływa termin wypełnienia obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych

2022-12-05
Termin wykonania obowiązków z zakresu cen transferowych za 2021 rok, w przypadku podatników u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, upływa już 31 grudnia 2022 r.
czytaj więcej

Polski Ład 3.0 – jakie zmiany czekają podatników CIT w 2023 roku?

2022-12-01
Rok 2022 przyniósł wiele zmian w prawie podatkowym, wśród których, jednymi z największych oraz budzących najliczniejsze wątpliwości były reformy wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. Biorąc pod uwagę, iż rok 2022 zbliża się ku końcowi, a wspomniane zmiany wciąż przysparzają podatnikom niemało problemów, warto przyjrzeć się nowelizacjom przepisów, które ustawodawca przygotował na nadchodzący rok.
czytaj więcej

Grupy VAT – wspólne rozliczenie podatku VAT przez kilka podmiotów możliwe od 1 stycznia 2023 r.

2022-12-02
System grupowego rozliczania podatku VAT przewidziany został w Dyrektywie VAT. W myśl Dyrektywy, każde państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika podmioty mające siedzibę na terytorium tego państwa, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym.
czytaj więcej