Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Wkrótce upływa termin wypełnienia obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych

2022-12-05

Termin wykonania obowiązków z zakresu cen transferowych za 2021 rok, w przypadku podatników u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, upływa już 31 grudnia 2022 r.

W terminie tym podatnicy zobowiązani są do:

  • przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (tzw. Local file),
  • złożenia informacji o cenach transferowych na formularzu TPR oraz
  • złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej.

To już zatem ostatni moment na wypełnienie spoczywających na podatnikach obowiązków i uniknięcie potencjalnych kar grzywny za brak złożenia oświadczenia oraz formularza TPR, złożenia ich po terminie lub poświadczenia informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

Dokumentacja lokalna

Przypominamy, że podmioty powiązane zobowiązane są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość netto przekroczy w roku podatkowym:

  • 10 000 000 PLN – w przypadku transakcji towarowej i finansowej,
  • 2 000 000 PLN – w przypadku transakcji usługowej bądź innej.

Do przygotowania dokumentacji podatkowej zobowiązani są również podatnicy dokonujący transakcji rajowych, jeżeli wartość transakcji za rok podatkowy przekroczy:

  • 2 500 000 PLN w przypadku transakcji finansowych oraz
  • 500 000 PLN w przypadku transakcji innych niż finansowe.

Dokumentacja grupowa

Podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dołączają do niej grupową dokumentację cen transferowych, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

  • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
  • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 PLN lub jej równowartość.

Termin na przygotowanie dokumentacji grupowej (tzw. Master file) został przedłużony do końca 3 miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Oznacza to, że podatnicy których rok podatkowy kończy się 31 grudnia, zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji grupowej do końca marca 2023 r.

 

Anna Skórska, koordynator ds. cen transferowych, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl