Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Spłata kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość a wydatek na własne cele mieszkaniowe

2022-04-27

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, wiąże się z zapłatą podatku dochodowego w wysokości 19%. Istnieje jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego (tzw. ulga mieszkaniowa), jeśli przychody uzyskane z tego tytułu przeznaczone zostaną na własne cele mieszkaniowe w okresie 3 lat od końca roku w którym nastąpiła sprzedaż.

Zgodnie z przepisami Ustawy o PIT za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się m.in. wydatki na spłatę kredytu wraz z odsetkami, w tym także tzw. kredytu refinansowego i konsolidacyjnego, zaciągniętych na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych. Zarówno w praktyce organów podatkowych, jak i w orzecznictwie sądowym występowały jednak rozbieżności co do tego, czy wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość, są wydatkiem na własne cele mieszkaniowe.

Od 1 stycznia 2022 r. spory w tym zakresie rozstrzygnęły zmiany wprowadzone przez tzw. Polski Ład. Nowo dodany art. 21 ust. 30a ustawy o PIT wprost wskazuje, że spłata kredytu dotyczącego zbywanej nieruchomości może być traktowana jako poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe i to niezależnie od tego, czy w kosztach uzyskania przychodów uwzględnione zostały już wydatki sfinansowane tym kredytem.

Pojawiły się jednak wątpliwości jak interpretować przepisy w odniesieniu do stanu prawnego przed 2022 r. W dniu 21 grudnia 2021 r. Ministerstwo Finansów udzieliło w tym zakresie odpowiedzi na interpelację poselską nr 28692 (znak sprawy DD2.054.48.2021), w której wskazano, że zmiany wprowadzone Polskim Ładem należy traktować jako doprecyzowanie obowiązujących wcześniej przepisów ustawy o PIT.

Z kolei dnia 1 kwietnia 2022 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD2.8202.5.2020, w której potwierdził, że także w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. spłata kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość mieści się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe, a w konsekwencji spełnia warunki zwolnienia. Takie stanowisko, w ocenie Ministra Finansów, jest zgodne z intencją ustawodawcy. Podkreślił on również, że w przepisach brak jest zastrzeżenia, zgodnie z którym, żeby wydatek na spłatę kredytu stanowił realizację własnego celu mieszkaniowego, kredyt ten musi być zaciągnięty na nową nieruchomość.

 

Karol Śmiałko, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

karol.smialko|atatax.pl| |karol.smialko|atatax.pl