Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiany w minimalnym podatku dochodowym od osób prawnych od 2023 r.

2022-07-05

Minimalny podatek dochodowy to rozwiązanie, które zostało wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT) wraz z 1 stycznia 2022 r. Celem wprowadzenia nowego podatku było ograniczenie problemu zaniżania dochodów przez podatników, którzy w wyniku działań optymalizacyjnych, przez dłuższy okres funkcjonowania na rynku, wykazywali niski dochód lub stratę.

Po raz pierwszy podatnicy mieli zapłacić minimalny podatek dochodowy w odniesieniu do roku podatkowego kończącego się 31 grudnia 2022 r., jednak w dniu 28 czerwca 2022 r. w Rządowym Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym pobór minimalnego podatku dochodowego zostałby zawieszony na okres roku.

Ponadto, w projekcie ustawy zaproponowano liczne zmiany co do konstrukcji tego podatku, wśród których, jako jedne z ważniejszych, należałoby wskazać:

 • podwyższenie do 2% wskaźnika rentowności (wcześniej 1%) służącego określeniu obowiązku zapłaty minimalnego podatku;
 • zmianę sposobu wyliczania wskaźnika rentowności poprzez wyłączenie:
  • z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu oraz wzrostu wartości wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i wartości energii w odstępach rocznych;
  • z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej;
  • wartości podatku akcyzowego;
 • wyłączenie z obowiązku zapłaty podatku:
  • małych podatników (roczne przychody do 2 mln EUR);
  • spółek komunalnych;
  • podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji;
  • podatników, których większa część przychodów pochodzi ze świadczenia usług ochrony zdrowia;
  • podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%.

Co więcej, projekt ustawy przewiduje wprowadzenie dwóch alternatywnych metod wyliczania podstawy opodatkowania, przy czym wybór jednej z nich będzie należał do podatnika. Podatnik będzie mógł ustalić podstawę opodatkowania jako:

 1. 4% wartości przychodów ze źródeł przychodów innych niż z zysków kapitałowych (sposób uproszczony);
 2. 2% wartości przychodów ze źródeł przychodów innych niż z zysków kapitałowych powiększonych o koszty finansowania dłużnego oraz usługi niematerialne.

Zgodnie z projektem, wejście w życie omawianych zmian zostało zaplanowane na 1 stycznia 2023 r.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

natalia.szymocha|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl