Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zbliża się termin publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej

Z początkiem 2021 roku najwięksi podatnicy oraz podatkowe grupy kapitałowe zobowiązani zostali do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Dla podmiotów, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, termin na publikację informacji za 2021 rok mija 31 grudnia 2022 r.  Z tego względu, chcielibyśmy przybliżyć Państwu najważniejsze kwestie związane z realizacją powyższych obowiązków. 

Podmioty zobowiązane  

Do sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej zobowiązane są dwie grupy podatników, tj.: 

podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wartość osiągniętych przychodów, 

podatnicy, u których wartość przychodu w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR. 

 

Jednocześnie obowiązek ten nie ma zastosowania do podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie lub uczelnią w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Zakres przedmiotowy 

Informacja o realizowanej strategii obejmuje w szczególności dane na temat: 

  • procesów i procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych, 
  • formach współpracy z organami podatkowymi, 
  • realizacji obowiązków podatkowych, 
  • złożonych informacji o schematach podatkowych (MDR), 
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi, 
  • planowanych lub podejmowanych restrukturyzacjach, 
  • złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej, 
  • rozliczeń podatkowych w rajach podatkowych. 

 

Wyłączeniu z tego zakresu podlegają jednak  informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. 

Sposób i termin realizacji obowiązku 

Podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy na swojej stronie internetowej w terminie do końca 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego (tj. w przypadku strategii za 2021 rok, do 31 grudnia 2022 r.).  

Jednocześnie, w ww. terminie podatnik zobowiązany jest przekazać elektronicznie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczony został dokument. Pomimo, iż taka wiadomość była wysyłana przy okazji publikacji informacji za 2020 rok, należy ponownie zrealizować ten obowiązek. Jest to szczególnie istotne, gdyż w przypadku jego niewykonania podmiot podlega karze pieniężnej do 250 000 zł. 

Zgodnie z przepisami, podatnik udostępnia na stronie internetowej  wszystkie sporządzone informacje o realizowanej strategii podatkowej za poszczególne lata. Wobec powyższego, podmiot zobowiązany do przygotowania informacji w kolejnym roku podatkowym, powinien zamieścić  na stronie odrębny dokument stanowiący informację o strategii. 

Biorąc pod uwagę zbliżający się termin na wykonanie omawianych obowiązków, rekomendujemy niezwłoczne rozpoczęcie prac w tym zakresie, zwłaszcza w przypadku podatników, którzy będą sporządzać informację o realizowanej strategii po raz pierwszy.  

 

Anna Skórska, koordynator ds. cen transferowych, ATA Tax Sp. z o.o. 

Zainteresował Cię ten temat? 

anna.skorska@atatax.pl