Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Brak ewidencji = ukryte zyski? Opodatkowanie samochodów w estońskim CIT

2022-02-28

Ryczałt od dochodów spółek, potocznie zwany estońskim CIT, jest alternatywną formą opodatkowania w stosunku do „klasycznego” CIT. Atrakcyjność tego rozwiązania znacznie wzrosła od 1 stycznia 2022 r., kiedy zniesiono rygorystyczne warunki wejścia w system estoński, utrzymywania odpowiedniego poziomu inwestycji oraz progu przychodów uprawniającego do przejścia na ryczałt.

Co podlega opodatkowaniu?

Głównym założeniem estońskiego CIT jest brak opodatkowania dochodów spółki do momentu ich przekazania wspólnikom w jakiejkolwiek formie. Opodatkowane na poziomie spółki są więc nie tylko dywidendy, ale też inne formy przekazania zysku, w tym świadczenia wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, których beneficjentem jest wspólnik lub podmiot z nim powiązany (tzw.ukryte zyski).

Jako przykłady takich świadczeń zostały wskazane m.in. pożyczki udzielone przez spółkę wspólnikowi, nadwyżka wartości rynkowej transakcji ponad ustaloną cenę, darowizny, prezenty, wydatki na reprezentację itp. Jednak nie każde świadczenie otrzymane przez wspólnika podlega opodatkowaniu estońskim CIT. W ustawie o CIT przewidziano pewne wyłączenia, które obejmują:

  1. wynagrodzenia ze stosunku pracy, z umowy zlecenia lub o dzieło, kontraktów menadżerskich, a także wynagrodzenia członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych;
  2. wydatki i odpisy amortyzacyjne związane z używaniem samochodów osobowych, samolotów i statków (w wysokości 50% w przypadku, gdy nie są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej);
  3. część kapitałową pożyczki lub kredytu zwróconą przez spółkę wspólnikowi.

Czy ewidencja jest konieczna?

To właśnie używanie samochodów przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT było przedmiotem niedawnej interpretacji podatkowej. Podatnik zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z pytaniem, czy samochody osobowe wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej bez prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu powinny zostać zaliczone do ukrytych zysków i opodatkowane.

Samochody w firmie nie są w ogóle wykorzystywane do celów prywatnych. Brak prowadzenia ewidencji przebiegu wynika wyłącznie ze względów praktycznych. Spółka stała na stanowisku, że nie oznacza to jednak automatycznego opodatkowania ich jako ukryte zyski, gdyż faktycznie wykorzystywane są wyłącznie to prowadzenia biznesu.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak organ podatkowy. Dyrektor KIS stwierdził, że 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych należy uznać za ukryte zyski i opodatkować w ramach estońskiego CIT. Powołał się przy tym na art. 16 ust. 5f ustawy o CIT, zgodnie z którym w przypadku nieprowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, uznaje się, że samochód jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Co na to przepisy?

Nie możemy jednak zgodzić się z taką interpretacją. Fiskus w zupełności pominął podstawowe kwestie, które powinny być brane pod uwagę podczas dokonywania kwalifikacji do ukrytych zysków, a mianowicie:

  1. istnienie świadczenia;
  2. wykonywanego w związku z prawem do udziału w zysku;
  3. którego beneficjentem jest wspólnik lub podmiot z nim powiązany.

Sam fakt posiadania przez spółkę samochodów, dla których nie jest prowadzona ewidencja przebiegu, nie jest równoznaczny z ich wykorzystywaniem przez wspólników do celów prywatnych. Pojazdy mogą być przecież wykorzystywane przez pracowników spółki (podmioty niepowiązane ze wspólnikiem) lub przez wspólnika do celów służbowych.

Praktyka biznesowa dostarcza wielu przykładów, w których sam brak prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie świadczy o istnieniu świadczenia związanego z prawem do udziału w zysku, na którym korzysta wspólnik. W związku z tym uważamy, że dokonywanie prostego przełożenia z art. 16 ustawy o CIT jest niesłuszne, a taka interpretacja przepisów zostanie podważona przez sądy administracyjne.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 stycznia 2022 (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.554.2021.2.AK).

 

Wojciech Jasiński, doradca podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

wojciech.jasinski|atatax.pl| |wojciech.jasinski|atatax.pl