Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

O możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłat dokonywanych przez spółkę na rzecz wspólników wypowiedział się Dyrektor KIS.

2022-03-09

Dnia 3 lutego 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”) wydał interpretację indywidualną, o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.542.2021.2.ŚS, dotyczącą zaliczania do kosztów uzyskania przychodów dokonywanych przez spółkę z o.o. wypłat na rzecz wspólników z tytułu wynagrodzenia za świadczenia niepieniężne wykonane na rzecz spółki przez tychże wspólników.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność w zakresie doradztwa biznesowego i szeroko pojętego konsultingu.  Wspólnikami spółki z o.o. są dwie osoby fizyczne. Osoby te posiadają zarówno wiedzę, jak i doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego oraz konsultingu.

Na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych umowa spółki ma zostać zmieniona w ten sposób, że  wspólnicy spółki zobowiązani zostaną do wykonywania na rzecz spółki świadczeń niepieniężnych, zgodnie z zapotrzebowaniem spółki, w zakresie doradztwa i konsultingu. Z tytułu świadczeń na rzecz spółki wspólnicy otrzymają ekwiwalentne świadczenie pieniężne zgodnie z warunkami rynkowymi. Z kolei spółka wykorzysta świadczenia wspólników do realizacji usług na rzecz swoich klientów.

Wątpliwość spółki sprowadzała się do pytania, czy wypłacone przez spółkę świadczenie pieniężne na rzecz wspólników może zostać zaliczone przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów.

W wydanej interpretacji podatkowej Dyrektor KIS wskazał, że w opisanym przyszłym stanie faktycznym wypłacone na rzecz wspólników świadczenia pieniężne, przy spełnieniu warunków ogólnych (tj. związek kosztu z przychodem, czy właściwe udokumentowanie kosztu) podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych.

Swoje stanowisko Dyrektor KIS wyjaśnił poprzez wskazanie, że w opisywanym przypadku przepisy wyłączające określone wydatki z kosztów podatkowych nie znajdą zastosowania.

W pierwszej kolejności Dyrektor KIS wskazał, że dokonywane przez spółkę świadczenie na rzecz wspólników ma charakter świadczenia wzajemnego należnego wspólnikom na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zatem skoro wspólnicy zobowiązani będą do wykonywania na rzecz spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych, za które otrzymają rynkowe wynagrodzenie, przepis art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy CIT nie znajdzie zastosowania. Przepis ten znajduje zastosowanie do świadczeń jednostronnych dokonywanych przez spółkę na rzecz wspólników, co nie ma miejsca w opisanym zdarzeniu przyszłym.

Również przepis art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy CIT nie znajdzie zastosowania. Przepis ten wskazuje, że nie zalicza się kosztów podatkowych wydatków na rzecz między innymi organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji (wspólnicy spółek kapitałowych są członkami organów stanowiących osób prawnych).

W tym miejscu Dyrektor KIS wskazał, że w niniejszej sprawie również to wyłączenie nie znajdzie zastosowania. Wspólnicy spółki, zobowiązani do wykonania określonych świadczeń na rzecz spółki, z tytułu tych świadczeń otrzymają stosowane wynagrodzenie za wykonane świadczenie niepieniężne.  Zatem wyłączenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy CIT nie znajdzie zastosowania i dokonany przez spółkę wydatek będzie stanowić koszt uzyskania przychodu.

 

Karol Śmiałko, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

karol.smialko|atatax.pl| |karol.smialko|atatax.pl