Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 lutego 2022 r. dotyczące osób powołanych do pełnienia funkcji w organach osób prawnych.

2022-03-07

Przepisy Polskiego Ładu obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. wprowadziły wiele zmian dotyczących obliczania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku opłacania takiej składki przez członków  zarządu oraz prokurentów spółek.  W związku z powstaniem wątpliwości co do wprowadzonych przepisów, Ministerstwo Zdrowia pismem z dnia 18 lutego 2022 r. postanowiło rozwiać niektóre z nich.

Pierwszą kwestią przedstawioną w przedmiotowym stanowisku było doprecyzowanie definicji wynagrodzenia. Zgodnie z ustawodawstwem, wynagrodzenie powinno być rozumiane  w sposób szeroki jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego. Prawodawca powiązał bowiem sposób konkretyzacji obowiązku składkowego  ze sposobem powstawania obowiązków podatkowych, przy czym nie odesłał w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych do żadnego konkretnego źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc, wszelkie przychody związane z pełnieniem funkcji na podstawie aktu powołania będą stanowić podstawę do ustalenia składki zdrowotnej.

Ponadto, Ministerstwo Zdrowia odniosło się do kwestii, która budziła od początku sporą wątpliwość, tj. oskładkowanie prokurentów. Zmiany wprowadzone przez Polski Ład objęły obowiązkiem składkowym osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania. Natomiast, należy zauważyć, że prokurentów się nie tyle powołuje, co udziela się im prokury.

Ministerstwo wskazuje, że czynność ustanowienia prokury składa się z decyzji o ustanowieniu prokury oraz powołania prokurenta - jako wyrażeniu decyzji co do osoby, wobec której ustanawia się prokurę. Tak więc, w opinii organu oznacza to, że ustanawia się prokurę, ale powołuje się prokurenta. Zatem można to rozumieć, że konsekwencją ustanowienia prokury jest powołanie prokurenta. Jednocześnie w opublikowanym stanowisku Ministerstwo wskazuje, że powołanie prokurenta jest czynnością, która przynależy do zakresu wyrażenia „akt powołania”, a zatem na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych, prokurenci są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Co ciekawe w opublikowanym stanowisku wyartykułowana została intencja ustawodawcy  wprowadzenia przedmiotowych zmian. Ministerstwo wskazuje, że takie podejście ma na celu „zapewnienie dodatkowych środków w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz pełniejszą realizacją zasady solidaryzmu społecznego”. Można spodziewać się, że takie wyjaśnienie nie pomoże podatnikom w pogodzeniu się z nałożeniem na nich kolejnych obowiązków płatniczych. Natomiast  Polski Ład, który miał być dla podatników pozytywnym rozwiązaniem kolejny raz okazał się negatywny w skutkach dla kolejnej grupy podatników.

Warto pamiętać, że komunikaty Ministerstwa Zdrowia nie tworzą obowiązującego prawa, niemniej jednak wskazują kierunek interpretacji przepisów.

 

Kinga Duszna, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

kinga.duszna|atatax.pl| |kinga.duszna|atatax.pl