Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie transakcji rajowych

2022-08-29

W dniu 25 sierpnia 2022 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada istotne zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych tj. uchylenie przepisów dotyczących pośrednich transakcji rajowych oraz podniesienie progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich transakcji rajowych.

Pośrednie transakcje rajowe

Począwszy od 2021 roku podatnicy dokonujący transakcji z kontrahentami (podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi), których wartość za rok podatkowy przekroczyła 500 000 PLN, zobowiązani zostali do sporządzenia dokumentacji podatkowej, jeśli rzeczywisty właściciel, w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym (tzw. pośrednie transakcje rajowe).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu procedowanej ustawy, przepisy w powyższym brzmieniu nie realizowałyby skutecznie zakładanych celów jakim jest walka z przerzucaniem i ukrywaniem dochodów w rajach podatkowych. Z uwagi na powyższe, projekt ustawy przewiduje uchylenie obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku dokumentacyjnego do pośrednich transakcji rajowych.

Bezpośrednie transakcje rajowe

W obecnym stanie prawnym podatnicy zobowiązani są do przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotem powiązanym lub niepowiązanym, który ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. bezpośrednie transakcje rajowe), jeżeli wartość tej transakcji przekracza w roku podatkowym 100 000 PLN.

Projekt ustawy zakłada podwyższenie dotychczasowych progów dokumentacyjnych dla tych transakcji. Zgodnie z proponowanymi zmianami próg ten będzie wynosił:

2 500 000 PLN w przypadku transakcji finansowych oraz
500 000 PLN w przypadku transakcji innych niż finansowe.

Przepisy przejściowe

Co istotne, zgodnie z przepisami przejściowymi, podatnicy będą mogli wybrać stosowanie nowych regulacji już do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. oraz transakcji zawartych po 31 grudnia 2020 r. W konsekwencji, jeżeli przepisy zostaną przyjęte w niezmienionej formie, oznacza to brak obowiązku uzyskiwania od kontrahentów oświadczeń o posiadaniu statusu rzeczywistego właściciela oraz braku rozliczeń z rajami podatkowymi już za 2021 rok.

Proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie, gdyż aktualnie obowiązujące przepisy stanowią dla przedsiębiorców znaczne obciążenie administracyjne, niewspółmierne do potencjalnych korzyści wynikających z uzyskania informacji przez Krajową Administrację Skarbową, na co od początku zwracali uwagę zarówno podatnicy, jak i doradcy podatkowi.

 

Anna Skórska, koordynator ds. cen transferowych, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska@atatax.pl