Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

SLIM VAT 3 – zmiany w rozliczaniu podatku VAT już wkrótce

2023-01-31

24 stycznia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw dotyczący nowego pakietu rozwiązań w zakresie rozliczania podatku VAT, tzw. pakietu SLIM VAT 3. Obecnie pracami nad projektem nowelizacji zajmuje się Sejm.

Głównym założeniami pakietu SLIM VAT 3 jest uproszczenie rozliczania podatku VAT, poprawa płynność finansowej firm oraz zmniejszenie formalności. Założenia te mają zostać zrealizowane poprzez wprowadzenie kilku najbardziej znaczących zmian, wśród których należy wymienić między innymi:

  • Zwiększenie limitu uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika

Limit wartości sprzedaży uprawniający do posiadania statusu małego podatnika ma zostać zwiększony z 1 200 000 EUR do 2 000 000 EUR, co w konsekwencji pozwoli większej liczbie podatników na stosowanie metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w podatku VAT.

  • Rozszerzenie możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT

Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT zostanie rozszerzone o możliwość opłacenia z niniejszego rachunku: podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku cukrowego, podatku od produkcji okrętowej, opłaty od „małpek”, podatku tonażowego. Obecnie dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT jest ograniczone i obejmuje dokonywanie płatności między innymi w zakresie: należnego podatku VAT, podatku PIT oraz CIT, podatku akcyzowego, należności celnych, składek z tytułu ubezpieczenia społecznego ZUS oraz KRUS.

  • Brak konieczności posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)

Zgodnie z założeniami pakietu SLIM VAT 3 przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu WNT nie będzie konieczne posiadanie faktury, a co za tym idzie, podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym.

  • Doprecyzowanie zasad dotyczących stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących

Pakiet wprowadzanych zmian ma objąć swym zakresem uregulowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura ta została wystawiona w walucie obcej. Obecnie zasady stosowane do przeliczania kursów walut obcych w odniesieniu do faktur korygujących nie są uregulowane w ustawie o VAT.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, powyższe zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia 2023 r.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

natalia.szymocha|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl