Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiany w VAT coraz bliżej – quick fixes już od lipca

2020-06-09

Dnia 28 maja 2020 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą dotyczącą uszczelnienia systemu podatku dochodowego od osób prawnych, zmian w ustawie o VAT związanych z implementacją dyrektywy Rady UE 2018/1910 oraz dopełnienia transpozycji dyrektywy MDR. Proces legislacyjny wciąż trwa, a pracami nad ustawą zajmują się aktualnie senatorowie.

Uchwalone zmiany obejmują swym zakresem w głównej mierze ustawę o VAT (tzw. pakiet quick fixes). Wejście w życie ustawy zostało przewidziane na 1 lipca 2020 roku.

Obecnie (tj. do czasu wejścia w życie przepisów implementujących dyrektywę 2018/1910), zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Finansów, podatnicy posiadają swobodę wyboru w stosowaniu ww. dyrektywy lub przepisów krajowych, pod warunkiem, iż czynią to konsekwentnie we wszystkich aspektach związanych z rozliczaniem VAT danej transakcji.

Wśród najważniejszych regulacji zawartych w przyjętym przez Sejm projekcie ustawy należy wymienić zmiany w zakresie:

  • transakcji łańcuchowych,
  • procedury magazynu typu call-off stock w handlu transgranicznym oraz
  • warunków niezbędnych do zastosowania stawki 0% z prawem do odliczenia z tytułu WDT.

Uchwalona ustawa w przedmiocie procedury magazynu call-off stock wprowadza nowe regulacje i uchyla obecnie obowiązujące dotyczące magazynów konsygnacyjnych. W tym celu, do ustawy o VAT dodany został rozdział 3a regulujący zasady dotyczące przemieszczania towarów w ramach procedury magazynu typu call-off stock na terytorium kraju oraz rozdział 3b dotyczący przemieszczania towarów w procedurze magazynu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Kwestia transakcji łańcuchowych określona została poprzez zmianę brzmienia art. 22 ust. 2 oraz dodanie ust. 2a-2d ustawy o VAT. Niniejsze regulacje mają zapewnić jednolite reguły dla państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie określania tzw. dostawy ruchomej, co powinno zminimalizować ryzyko wystąpienia podwójnego opodatkowania bądź nieopodatkowania.

Nowelizacja wprowadza również zmiany w art. 42 ustawy o VAT dotyczące warunków koniecznych do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Wraz z wejściem w życie powyższych przepisów, wymóg posiadania przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego, nadanego mu przez państwo członkowskie inne niż państwo rozpoczęcia wysyłki, a także obowiązek prawidłowego złożenia informacji podsumowującej VAT-UE będą stanowiły przesłankę materialną do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia. Ponadto, dla zastosowania stawki 0% z tytułu WDT, konieczne będzie uzyskanie od swojego nabywcy numeru identyfikacyjnego.

Bez wątpienia, w zakresie transakcji łańcuchowych oraz procedury magazynu typu call-off stock uchwalone zmiany należy traktować jako ujednolicenie oraz uproszczenie dotychczasowych przepisów. Z drugiej strony, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów muszą liczyć się z tym, że wraz z wejściem w życie zmian będą musieli znacznie dokładniej weryfikować kontrahentów, a to wiąże się również z dodatkowym nakładem pracy.

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl