Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

KSeF – znamy termin wejścia w życie, ale Ministerstwo Finansów zapowiada kolejne zmiany

Ustawa przesuwająca termin wprowadzenia obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2026 r., została pod koniec maja br. przyjęta przez Senat bez żadnych poprawek, a z początkiem czerwca podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.  

Na skutek przesunięcia wejścia w życie KSeF zostaną również przesunięte inne terminy. Dotyczy to:

 • odroczenia nakładania kar za błędy związane ze stosowaniem obowiązkowego KSeF,
 • odroczenia obowiązku dokonywania płatności przelewem z podaniem numeru KSeF,
 • wskazania okresu przejściowego, w którym podatnicy będą mogli wystawiać faktury poprzez kasy fiskalne.

Ministerstwo Finansów zapowiada, że KSeF zostanie wdrożony w dwóch etapach. Resort ma przedstawić kolejny projekt ustawy w tym zakresie. Od 1 lutego 2026 r. obowiązek ten ma objąć podatników, u których wartość sprzedaży przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł brutto. Pozostali przedsiębiorcy mają być obowiązani do stosowania go od 1 kwietnia 2026 r.

W komunikacie dotyczącym konsultacji w sprawie KSeF Ministerstwo Finansów wskazało, że kolejne modyfikacje przepisów będą stanowiły odpowiedź na postulaty oraz oczekiwania przedsiębiorców. Mają one dotyczyć:

 1. Wdrożenia w początkowym okresie wdrożenia KSeF tzw. trybu offline, który będą mogli stosować wszyscy podatnicy. Tryb ten pozwoli na wystawienie faktury elektronicznej poza KSeF, oznaczenie jej specjalnym kodem QR oraz przesłanie jej do KSeF najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu jej wystawienia.
 2. Dopuszczenia możliwości wystawiania w KSeF tzw. faktur konsumenckich, a także samoidentyfikacji nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury. Na skutek tej zmiany wystawca e-faktury nie będzie zobowiązany do ustalenia, czy nabywca jest podatnikiem VAT czynnym, czy zwolnionym.
 3. Wprowadzenia zmian w zakresie podatków dochodowych. Podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki udokumentowane fakturami, które:
  •  zawierają NIP sprzedawcy oraz
  •  zostały wystawione w KSeF lub zostały przesłane do KSeF w sposób przewidziany dla trybu offline.
 4. Wprowadzenia załącznika do e-faktury za media, usługi telekomunikacyjne i tzw. faktury zbiorcze (stosowane przez dostawców paliw).
 5. Zapewnienia możliwości wygenerowania oraz poboru certyfikatów QR wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii.
 6. Możliwości wystawiania faktur w dotychczasowej formie przez podatników, u których wdrożenie KSeF może być problematyczne, a skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka. Dotyczy to sytuacji, gdy wartość wystawionej faktury nie przekracza kwoty 450 zł brutto, a suma wartości wykazanych na tych fakturach nie przekracza 10 tys. zł brutto miesięcznie. Rozwiązanie to będzie mogło być stosowane w okresie przejściowym.

Dodatkowo, Ministerstwo Finansów na skutek zniesienia obowiązku dotyczącego integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi zaproponowało wprowadzenie obowiązku raportowania danych dotyczących transakcji płatniczych przez tzw. agentów rozliczeniowych.

KSeF jest obowiązkiem, który od kilkunastu miesięcy budzi duże emocje wśród przedsiębiorców. Z jednej strony jego wdrożenie zostało odroczone, z drugiej nikt nie ma pewności w jakim kształcie ostatecznie wejdzie w życie. Przesunięcie terminu obowiązkowego stosowania KSeF na 1 lutego 2026 r. daje podatnikom nieco więcej czasu na przygotowanie się do jego wdrożenia. Ważne jednak, aby pozostałe przepisy jak najszybciej przybrały ostateczny kształt. Ciągłe komunikowanie przez Ministerstwo Finansów kolejnych zmian w formie zapowiedzi nie sprzyja pracom implementacyjnym w systemach informatycznych firm. Aby prawidłowo się przygotować i nie ponosić więcej niepotrzebnych kosztów, biznes musi znać nie tylko ostateczną datę wejścia w życie systemu, ale też jego ostateczny kształt.

 

Natalia Lasik, Tax Consultant, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

natalia.lasik@atatax.pl