Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Miało być bez rewolucji w podatku od nieruchomości, a wyszło jak zawsze

Podatek od nieruchomości nie od dziś nastręcza podatnikom wiele trudności. Niejasne przepisy i nieprecyzyjne definicje m.in. budynków i budowli powodują, że podatnicy mają trudności z prawidłowym określeniem, co dokładnie podlega opodatkowaniu. Skutkować może to kosztownymi sankcjami dla podatników. Często też spór z organami podatkowymi ma swój finał w sądzie.

Projekt zmian w podatku od nieruchomości

Na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. SK 14/21) 17 czerwca 2024 r. opublikowany został projekt zmian w podatku od nieruchomości. Jak pierwotnie wskazywano, zmiany miały wykluczyć odwołanie się do przepisów prawa budowlanego w zakresie definicji budynku oraz budowli, a także zniwelować dotychczasowe problemy interpretacyjne związane z tym podatkiem.

Pomimo, że częściowo zachowano brzmienie obecnie obowiązującej wersji przepisów (dot. definicji budynku), to jednak w dużej mierze zmodyfikowano istniejące przepisy. Do definicji budynku dodano m. in. sformułowanie „wykonany z użyciem wyrobów budowlanych”, natomiast w definicji budowli dołączono listę obiektów uważanych za budowle w świetle przepisów o podatku od nieruchomości. Ponadto przywrócono termin „całości techniczno-użytkowej” (który nomen omen w przeszłości rodził liczne problemy na osi organ – podatnik) oraz dodano definicję „trwale związane z gruntem”.

Możliwe konsekwencje dla podatników

Niestety, jak się okazuje nowe brzmienie przepisów może przyczynić się do zwiększenia obciążeń fiskalnych podatników. Co więcej, nowe przepisy mogą spowodować chaos wśród podatników związany z koniecznością przeprowadzenia szybkiego audytu opodatkowywanych do tej pory obiektów. Może bowiem okazać się, że do opodatkowania należy włączyć obiekty, które dotychczas nie podlegały obowiązkowi podatkowemu w podatku od nieruchomości.

Trudno zatem dziwić się, że projekt zmian ustawy wywołał tyle emocji w środowisku doradców podatkowych. Jest to oczywiście wersja, która zostanie przekazana do dalszego procesu legislacyjnego, więc jej ostateczny kształt może ulec zmianom. Nie ma natomiast wątpliwości, że przed podatnikami stoi duże wyzwanie odnalezienia się w nowej rzeczywistości.  

Wsparcie dla podatników

Zapraszamy do kontaktu. Doradcy podatkowi ATA Tax służą radą i chętnie wesprą Państwa w dostosowaniu się do nowych przepisów oraz uniknięciu negatywnych konsekwencji w przyszłości.

 

Anna Krzyżanowska, senior tax consultant, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.krzyzanowska|atatax.pl| |anna.krzyzanowska|atatax.pl