Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Raportowanie transakcji osób fizycznych w Internecie

Z dniem 1 lipca 2024 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy nakładają na operatorów platform cyfrowych, takich jak Allegro, Vinted czy OLX, obowiązek przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o sprzedawcach dokonujących sprzedaży za pośrednictwem tych platform. Celem nowelizacji jest identyfikacja osób, które oferują swoje produkty i usługi w Internecie.

 

Jakie transakcje trzeba raportować?

Operatorzy platform cyfrowych mają obowiązek raportowania do fiskusa transakcji, które obejmują:

 • najem nieruchomości,
 • świadczenie usług osobistych (np. korepetycje, sprzątanie, drobne prace budowalne),
 • sprzedaż towarów,
 • wynajem środków transportu.

Choć nowe przepisy weszły w życie w dniu 1 lipca 2024 r., obowiązek raportowania obejmuje sprzedaż na platformach cyfrowych już od dnia 1 stycznia 2023 r. Opóźnienie to wynika z zaniechań polskiego ustawodawcy w zakresie implementacji odpowiedniej dyrektywy unijnej.

 

Dane osobowe podatników w rękach fiskusa

Nowelizacja ma na celu zwiększenie przejrzystości w zakresie handlu elektronicznego oraz zapobieganie unikaniu opodatkowania. Użytkownicy platform cyfrowych powinni być świadomi, że ich transakcje będą monitorowane i raportowane do KAS, co może skutkować koniecznością uregulowania należnych podatków od dochodów uzyskanych za pośrednictwem tych platform.

Obowiązkiem raportowanie będą objęte m.in.:

 • imię i nazwisko sprzedawcy lub nazwa firmy,
 • adres zamieszkania,
 • numer NIP lub PESEL,
 • data urodzenia/numer sprzedawcy w rejestrze gospodarczym,
 • liczba stosownych czynności, za które wynagrodzenie zostało wypłacone,
 • kwota łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego,
 • w przypadku wynajmu nieruchomości, pozyskiwane będą także informacje o numerach ksiąg wieczystych i liczbie dni, przez które nieruchomości były wynajmowane w danym okresie sprawozdawczym.

 

Czynności wyłączone z raportowania

Obowiązkiem raportowania nie zostaną objęte dane sprzedawców, którzy w danym okresie sprawozdawczym dokonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży lub których wynagrodzenie ze sprzedaży na platformach cyfrowych w tym okresie nie przekroczyło równowartości 2 000 EUR.

Ponadto, sprzedaż przedmiotów osobistych za pośrednictwem platform cyfrowych nie stanowi działalności gospodarczej, jeżeli jest dokonywana po upływie 6 miesięcy od daty nabycia oraz nie jest realizowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Co zmiany oznaczają dla sprzedawców?

Podkreślamy, że obowiązek przekazywania informacji przez operatorów platform cyfrowych nie jest nowym podatkiem. Niemniej jednak uzyskane dane mogą zostać wykorzystane przez fiskusa do weryfikacji, czy sprzedaż na platformie cyfrowej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych.

Potencjalne konsekwencje takiej kwalifikacji sprzedaży online dla sprzedawców mogą obejmować:

 • obowiązek odprowadzenia zaległego podatku VAT wraz z odsetkami od nieterminowej płatności;
 • obowiązek odprowadzenia podatku PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS).

Zmiany w ustawie mają na celu zwiększenie przejrzystości i zapobieganie unikaniu opodatkowania w handlu elektronicznym. Choć nie wprowadzają nowego podatku, sprzedawcy powinni być świadomi, że ich transakcje mogą być monitorowane, a niektóre z nich mogą zostać zakwalifikowane jako działalność gospodarcza, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi.

 

Marek Najman, doradca podatkowy, Senior Tax Consultant, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

marek.najman|atatax.pl| |marek.najman|atatax.pl