Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Powiadomienie CbC – uwaga na zbliżający się termin

2024-03-27

To już ostatni dzwonek na spełnienie jednego z obowiązków sprawozdawczych z obszaru cen transferowych – złożenia powiadomienia CbC-P tj. powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów.

Zakres podmiotowy

Do złożenia powiadomienia CbC-P zobowiązane są jednostki wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych, w przypadku gdy ich wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a skonsolidowane przychody grupy w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3 250 000 000 PLN (w przypadku gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w złotych) albo 750 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty (w pozostałych przypadkach).

W takim przypadku podatnik powiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że:

  • jest jednostką dominującą, jednostką wyznaczoną lub inną jednostką, składającą informację dla całej grupy (CbC-R) albo
  • wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie złożony raport CbC-R.

Termin wypełnienia obowiązku

Powiadomienie CbC-P składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. Jeśli zatem rok sprawozdawczy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to termin złożenia CbC-P za 2023 rok upływa z dniem 2 kwietnia 2024 r.

Forma złożenia powiadomienia

Powiadomienie CbC-P składane jest wyłącznie elektronicznie przez system e- Deklaracje. Nie ma możliwości przesłania go za pomocą platformy ePUAP.

Wzór powiadomienia jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/inne/pozostale-interaktywne#CBC-R

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie wypełnienia powyższego obowiązku, zachęcamy do kontaktu.

 

Anna Skórska, Tax Manager (Transfer Pricing), ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl