Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Raportowanie niefinansowe, czyli o nowym obowiązku dla przedsiębiorców

2024-01-08

14 grudnia 2022 r. uchwalona została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464, która zmieniła krąg podmiotów zobowiązanych do składania informacji niefinansowych. Ogólnym celem dyrektywy jest zapewnienie, by przedsiębiorstwa przyczyniły się do zrównoważonego rozwoju i transformacji gospodarek oraz społeczeństw poprzez identyfikację przedsiębiorstw, które niekorzystnie oddziałują na prawa człowieka i środowisko.

Raportowanie ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) to rodzaj sprawozdawczości niefinansowej w zakresie zrównoważonego rozwoju, który dotyczy takich kategorii jak kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym.

Dotychczas obowiązek raportowania ESG dotyczył tylko jednostek interesu publicznego (m.in. banków i zakładów ubezpieczeniowych), które spełniały określone kryteria.

Zgodnie z dyrektywą 2022/2464 od 1 stycznia 2024 r. obowiązkiem raportowania będą objęte duże jednostki będące jednostkami interesu publicznego, które na dzień bilansowy spełniają co najmniej 2 warunki:

 1. przekroczą 20 000 000 EUR sumy bilansowej,
 2. przekroczą 40 000 000 EUR przychodów netto ze sprzedaży,
 3. będą zatrudniały co najmniej 500 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).

Pierwsze raporty ESG wynikające z dyrektywy będą dotyczyły roku obrotowego 2024, czyli zostaną sporządzone w 2025 r. W kolejnych latach zakres podmiotowy będzie sukcesywnie powiększany, tak aby tym obowiązkiem raportowania w 2029 r. były objęte wszystkie duże przedsiębiorstwa oraz małe i średnie podmioty giełdowe.

Takie raporty mają obejmować przede wszystkim informacje o:

 • modelu biznesowym i strategii jednostki,
 • celach dotyczących zrównoważonego rozwoju,
 • roli organów kierowniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • polityce jednostki w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju,
 • istnieniu systemów zachęt dotyczących zrównoważonego rozwoju oferowanych członkom organów kierowniczych,
 • procesie należytej staranności wdrożonego przez jednostkę w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem,
 • skutkach związanych z własnymi operacjami jednostki i jej łańcuchem wartości,
 • działaniach zapobiegającym negatywnym skutkom,
 • głównych ryzykach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Ponadto podmioty zobowiązane do składania informacji niefinansowych będą podlegały pod rozporządzenie 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. Taksonomia). W związku z tym w takim sprawozdaniu niefinansowym należy również ujawnić informację m.in. o:

 • udziale procentowym obrotu pochodzącego z produktów lub usług związanych z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo,
 • udziale procentowym nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych odpowiadającym aktywom lub procesom związanym z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

Należy jednak zauważyć, że dyrektywy muszą być implementowane do ustawodawstwa krajowego, aby mogły obowiązywać. Polska ma czas do 6 lipca 2024 r. na implementacje przepisów do polskiego porządku prawnego, ale jak na razie nie zostały jeszcze przygotowane stosowne regulacje.

 

Żaneta Zakrzewska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

zaneta.zakrzewska|atatax.pl| |zaneta.zakrzewska|atatax.pl