Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Estoński CIT już z początkiem 2021 roku

2020-12-07
30 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („CIT”), co oznacza, że wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie przepisy regulujące kwestię ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, tzw. estońskiego CIT.
czytaj więcej

Zmiany w podatkach dochodowych od 2021 r. opublikowane. Spółki komandytowe podatnikami CIT

2020-12-04
Dnia 30 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw nr 2123 opublikowana została ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
czytaj więcej

Wydatki na zakup leków i szczepień dla pracowników w podatkowych kosztach

2020-12-01
Wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup leków, produktów leczniczych oraz innych preparatów dla pracowników, które wzmocnią odporność ich organizmów w okresie epidemii, a także szczepień przeciwko grypie, stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”). Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) w wydanej w dniu 30 października 2020 r. interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.423.2020.1.APO).
czytaj więcej

Przedłużone terminy przekazania zaliczek dla niektórych przedsiębiorców

2020-12-01
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Przepisy te mają stanowić formę wsparcia dla przedsiębiorców, w związku z panującą epidemią COVID-19, a także wprowadzonymi ograniczeniami w wykonywaniu niektórych rodzajów działalności gospodarczej. Przedłużenie terminów ma przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom ekonomicznym dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych.
czytaj więcej

Czy można odliczyć VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją?

2020-12-01
Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i przed rejestracją w urzędzie skarbowym. Potwierdził to Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 22 października 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.517.2020.1.KP).
czytaj więcej