Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Czy można odliczyć VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją?

2020-12-01

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i przed rejestracją w urzędzie skarbowym. Potwierdził to Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 22 października 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.517.2020.1.KP).

Sprawa dotyczyła osoby fizycznej, która zawarła umowę zakupu lokalu niemieszkalnego z firmą deweloperską. Następnie wnioskodawca podpisał umowę najmu z inną spółką, która po zakończeniu budowy i oddaniu do użytku miała użytkować lokal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Od momentu podpisania umowy o zakup nieruchomości, tj. od 2016 r., przyszły podatnik otrzymał od dewelopera faktury zaliczkowe pokrywające 100% wartości zakupionego lokalu niemieszkalnego. Warto wspomnieć, że na otrzymanych fakturach nabywca był określony z imienia i nazwiska, jednak bez numeru NIP lub PESEL. Z powodu przeciągających się prac budowlanych nabywca stał się pełnoprawnym właścicielem dopiero w sierpniu 2020 r., co przyczyniło się do rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron. Nowy właściciel nieruchomości zamierzał wykorzystywać lokal do najmu prywatnego i planował rejestrację jako podatnik VAT czynny, w celu wystawiania faktur VAT za czynsz. W momencie zawarcia umowy o zakup lokalu niemieszkalnego nabywca nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT ani nie prowadził działalności gospodarczej.

Najważniejsza część wniosku dotyczyła prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych i otrzymanych w okresach poprzedzających rejestrację. Powołując się na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, właściciel nieruchomości stał na stanowisku, że rejestracja jako podatnik VAT czynny nie jest warunkiem nabycia prawa do odliczenia podatku, a jedynie formalną przesłanką, po spełnieniu której można skorzystać z przysługującego już uprawnienia. Prawo do odliczenia VAT, uwzględnionego w cenie nabywanych towarów lub usług przysługuje podatnikom w takim zakresie, w jakim nabycia te związane są z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem.

Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko, wskazując, że zdarzeniem uprawniającym do obniżenia podatku należnego – co wprost wynika z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy – jest otrzymanie faktury lub dokumentu celnego, a potencjalne późniejsze rozliczenie podatku jest konsekwencją już nabytego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. Istotą faktury jest wskazywanie rzeczywistych transakcji gospodarczych, więc brak NIP-u, przy podaniu pozostałych danych podmiotu, jest jedynie wadą techniczną niewyłączającą możliwości zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i identyfikacji nabywcy towaru. Podatnik ma więc prawo do obniżenia podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

 

Jakub Janicki, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |jakub.janicki|atatax.pl