Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Estoński CIT już z początkiem 2021 roku

2020-12-07

30 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („CIT”), co oznacza, że wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie przepisy regulujące kwestię ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, tzw. estońskiego CIT.

Na czym polegać będzie nowa w polskim prawie podatkowym instytucja? Estoński CIT to przede wszystkim brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie oraz minimalizacja formalności przy rozliczeniu. Odroczenie podatku wynika z tego, iż dochód jest opodatkowany nie w momencie jego osiągnięcia, lecz dopiero przeznaczenia na cele konsumpcyjne.

Aby skorzystać z tych udogodnień podatnik będzie musiał spełnić łącznie szereg warunków, wśród których wymienić należy:

  • łączne przychody nieprzekraczające 100 mln zł. Dodatkowy wymóg przewiduje przewagę przychodów z działalności operacyjnej nad przychodami pasywnymi. W zestawieniu z projektem, który przewidywał maksymalny poziom przychodów na poziomie 50 mln zł, ostateczne brzmienie ustawy jest pod tym kątem korzystniejsze i jak podaje Ministerstwo Finansów, dzięki temu kryterium dochodowe spełnia aż 98% podmiotów,
  • zatrudnianie na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób w przeliczeniu na pełne etaty, które nie są udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym,
  • prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, której udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne,
  • brak udziałów lub akcji w kapitale innej spółki,
  • ponoszenie bezpośrednich nakładów na cele inwestycyjne. Ich wysokość musi wynosić 15% w okresie 2 następujących po sobie latach podatkowych albo 33% w okresie 4 następujących po sobie latach podatkowych. Dla pierwszego wariantu nakłady nie mogą jednak być mniejsze niż 20 000 zł, a dla drugiego 50 000 zł.

Ustawodawca dla polskiej wersji estońskiego CIT przewidział zryczałtowaną stawkę w wysokości 15% w przypadku małego podatnika oraz 25% dla pozostałych podatników. Wysokość stawek, która mogłaby wydawać się niekorzystna jest jednak uzasadniona odmienną podstawą opodatkowania i terminem powstawania obowiązku podatkowego, w porównaniu z podstawowymi zasadami ustawy o CIT. Co więcej, ustawodawca przewidział obniżenie stawki podatku do 10% dla małego podatnika oraz do 20% dla pozostałych podatników, jeśli nakłady inwestycyjne osiągną 50% w okresie dwuletnim lub 110% w okresie czteroletnim.

Warto również wspomnieć, iż nowe zasady opodatkowania oznaczają dla podatnika wyłączenie preferencji podatkowych funkcjonujących w klasycznym CIT, takich jak dodatkowe odliczenia od podstawy opodatkowania m.in. przekazanych darowizn, czy kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych jest oczywiście rozwiązaniem dobrowolnym. Jeśli podatnik zdecyduje się z niego skorzystać będzie musiał złożyć zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Estoński CIT, posiadający zarówno krytyków jak i zwolenników, z pewnością stanowi swoistą ulgę inwestycyjną, która pomimo odrębnego kształtu w jakim została przyjęta w innych krajach europejskich, może stanowić istotne wsparcie dla wielu polskich przedsiębiorców.

W przypadku zainteresowania, zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów zmian w przepisach podatkowych, które wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.

 

Jakub Janicki, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

marcin.sobieszek|atatax.pl| |jakub.janicki|atatax.pl